Bariery komunikacji przełożony a podwładny na przykładzie przedsiębiorstwa X

24 kwietnia 2022 0 Przez administrator


Wstęp………..4

Rozdział 1
Podstawy teoretyczne komunikacji

1.1. Istota komunikacji, funkcje ……….5
1.2. Rodzaje komunikacji ……….8
1.3. Komunikacja interpersonalna i jej rodzaje………. 9
1.4. Modele komunikacji………. 13
1.5. Instrumenty komunikacji………. 18

Rozdział 2
Komunikacja w przedsiębiorstwie

2.1 Bariery utrudniające komunikację………. 21
2.2. Komunikacja w przedsiębiorstwie ……….23
2.3. Problemy wynikające z nieprawidłowej komunikacji w przedsiębiorstwie………. 26

Rozdział 3
Badania skuteczności komunikowania się w przedsiębiorstwie

3.1. Charakterystyka badanego przedsiębiorstwa………. 28
3.2. Charakterystyka respondenta względem metryczki………. 30

3.3. Wnioski i rekomendacje……….. 34

Zakończenie ……….51
Bibliografia………. 55
Netografia ……….58
Spis rysunków………. 59
Spis tabel ……….60
Spis załączników ……….60

Pobierz, wysyłając SMS o treści FOR.PRACA pod numer 92505

Wpisz otrzymany kod :

Po wpisaniu kodu, kliknij "Pobieram PDF/DOCX", pobieranie rozpocznie się automatycznie

Koszt 25 zł netto | 30,75 zł brutto