Ciąża – profilaktyka i powikłania

24 kwietnia 2022 0 Przez administrator


Wstęp

Rozdział 1
Uwagi ogólne

1.1 Profilaktyka, promocja zdrowia, edukacja zdrowotna – analiza definicyjna pojęć.
1.2 Opieka medyczna w okresie prekoncepcyjnym i w czasie ciąży.
1.2.1 Cele opieki przedkoncepcyjnej i prenatalnej.
1.2.2 Indywidualne czynniki ryzyka kobiet i mężczyzn.
1.2.3 Styl życia i zachowania zdrowotne.
1.2.4 Czynniki genetyczne.
1.2.5 Czynniki psychoemocjonalne.

Rozdział 2
Najczęstsze powikłania ciąży – epidemiologia, etiologia, czynniki ryzyka.

2.1 Poronienie.
2.2 Poród przedwczesny.
2.3 Nadciśnienie tętnicze.
2.4 Cukrzyca.
2.5 Choroby układu moczowego.
2.6 Choroby wątroby.
2.7 Nieprawidłowe wzrastanie płodu.
2.8 Zakażenia i zarażenia.

Rozdział 3
Cel i problemy badawcze.

Rozdział 4
Materiał i metodyka.

4.1. Charakterystyka badanej grupy.
4.2. Organizacja i przebieg badań.
4.3. Metodyka badań.

Rozdział 5
Opracowanie statystyczne.

Rozdział 6
Wyniki.

Dyskusja.

Wnioski.
Streszczenie.
Słowa kluczowe.
Piśmiennictwo.
Aneks.

Pobierz, wysyłając SMS o treści FOR.PRACA pod numer 92505

Wpisz otrzymany kod :

Po wpisaniu kodu, kliknij "Pobieram PDF/DOCX", pobieranie rozpocznie się automatycznie

Koszt 25 zł netto | 30,75 zł brutto