Kary i nagrody w procesie wychowania dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

24 kwietnia 2022 0 Przez administrator


Wstęp……….3

Rozdział I
Uwarunkowania procesu wychowania dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

1.1. Definicja wychowania w świetle literatury pedagogicznej……… 5
1.2. Struktura procesu wychowania ………7
1.2.1. Ideał wychowania ………7
1.2.2. Cele wychowania ………8
1.2.3. Zasady wychowania……… 10
1.2.4. Metody wychowania……… 11
1.3. Proces wychowania w świetle dotychczasowych analiz i badań……… 17
1.4. Środowiskowe uwarunkowania procesu wychowania ………21
1.4.1. Rodzina i jej oddziaływanie wychowawcze……… 21
1.4.2. Szkolne wychowanie ………25
1.4.3. Grupa rówieśnicza jako środowisko kształtujące osobowość dzieci i młodzieży ………27

Rozdział II
Kary i nagrody na tle metod wychowania dziecka

2.1. Definicja i typologia nagrody ………30
2.2. Definicja i typologia kary ………35
2.3. Warunki efektywnego nagradzania……… 42
2.3. Warunki efektywnego karania ………46

Rozdział 3
Metodologiczne założenia badań własnych

3.1. Cele i przedmiot badań ………51
3.2. Problemy i hipotezy……… 53
3.3. Zmienne i wskaźniki……… 58
3.4. Metody, techniki i narzędzia badawcze ………59
3.5. Charakterystyka grupy badawczej……… 65

Rozdział 4
Analiza i interpretacja wyników badań empirycznych

4.1. Opinia studentów na temat stosowania kar i nagród w procesie wychowawczym dzieci ………67
4.1.1. Sposoby karania dzieci w zależności od przewinienia w opinii studentów
4.1.2. Wychowawcze rodzaje kar i nagród w opinii studentów ………73
4.1.3. Słuszność stosowania kar w każdej sytuacji przez rodziców w opinii studentów……… 88
4.1.4. Częstotliwość nagradzania dzieci ………93
4.1.5. Najczęściej popełniane błędy przy karaniu i nagradzaniu ………98
4.1.6. Zróżnicowanie stosowania kar i nagród w odniesieniu do dziecka w wieku przedszkolnym i szkolnym……… 105
4.2. Wnioski ………107

Zakończenie ………110
Bibliografia ………111
Spis rysunków……… 116
Spis tabel ………117
Spis wykresów ………120
Aneks ………123

Pobierz, wysyłając SMS o treści FOR.PRACA pod numer 92505

Wpisz otrzymany kod :

Po wpisaniu kodu, kliknij "Pobieram PDF/DOCX", pobieranie rozpocznie się automatycznie

Koszt 25 zł netto | 30,75 zł brutto