Logistyka odpadów niebezpiecznych ze szczególnym uwzględnieniem odpadów medycznych

24 kwietnia 2022 0 Przez administrator


Wstęp……….5

Rozdział I
Charakterystyka i klasyfikacja odpadów niebezpiecznych

1.1. Definicje odpadów niebezpiecznych ……….9
1.2. Klasyfikacja odpadów niebezpiecznych………. 10

Rozdział II
Logistyka odpadów niebezpiecznych

2.1. Gospodarka odpadami niebezpiecznymi………. 16
2.2. Transport drogowy odpadów niebezpiecznych………. 19
2.3. Składowanie odpadów niebezpiecznych………. 23

Rozdział III
Charakterystyka i postępowanie z odpadami medycznymi

3.1. Definicja i charakterystyka odpadów medycznych………. 27
3.2. Gospodarka odpadów medycznych ……….29
3.3. Transport i sposoby unieszkodliwiania odpadów medycznych………. 31

Rozdział IV
Gospodarka odpadów medycznych w Polsce

4.1. Problematyka gospodarki odpadów medycznych w Polsce na podstawie danych Najwyższej Izby Kontroli………. 37
4.2. Proponowane rozwiązania problemów występujące przy gospodarce odpadami medycznymi………. 41
4.3. Prognozy dotyczące powstawania odpadów niebezpiecznych ……….44

Podsumowanie………. 49
Bibliografia ……….51
Spis rysunków………. 53
Spis tabel ……….53

Pobierz, wysyłając SMS o treści FOR.PRACA pod numer 92505

Wpisz otrzymany kod :

Po wpisaniu kodu, kliknij "Pobieram PDF/DOCX", pobieranie rozpocznie się automatycznie

Koszt 25 zł netto | 30,75 zł brutto