Pojęcie przyjaźni u dzieci 5-6 letnich na podstawie wypowiedzi i rysunku tematycznego

24 kwietnia 2022 0 Przez administrator


Wstęp……….3

Rozdział 1
Przyjaźń w ujęciu teoretycznym i empirycznym

1.1. Definicja i istota przyjaźni………. 5
1.2. Czynniki kształtujące relacje rówieśnicze dziecka………. 9
1.3. Znaczenie przyjaźni w życiu dziecka ……….13
1.4. Przegląd wybranych badań tematycznych………. 18


Rozdział 2
Rozwój dziecka 5-6 letniego – charakterystyka

2.1. Rozwój poznawczy ……….22
2.2. Rozwój emocjonalny………. 27
2.3. Rozwój społeczny………. 30
2.4. Rozwój fizyczno-motoryczny………. 34
2.5. Rozwój języka mowy i komunikacji………. 39


Rozdział 3
Metodologia badan własnych

3.1. Cel i przedmiot badań………. 42
3.2. Problemy główne i hipotezy robocze………. 43
3.3. Zmienne i wskaźniki………. 44
3.4. Metody, techniki i narzędzia badawcze………. 45
3.5. Organizacja i przebieg badań………. 48


Rozdział 4
Analiza badań własnych

4.1. Portret przyjaciela i przyjaźni w opinii dzieci 5 i 6 letnich………. 49
4.2. Wnioski ……….65


Zakończenie ……….69
Streszczenie………. 70
Abstract ……….71
Bibliografia………. 72
Spis tabel ……….77
Aneks ……….78

Pobierz, wysyłając SMS o treści FOR.PRACA pod numer 92505

Wpisz otrzymany kod :

Po wpisaniu kodu, kliknij "Pobieram PDF/DOCX", pobieranie rozpocznie się automatycznie

Koszt 25 zł netto | 30,75 zł brutto