Polskie systemy ratownicze

24 kwietnia 2022 0 Przez administrator


Wstęp……….2

Rozdział I
Krajowy system ratowniczy w Polsce

&nbsp&nbsp1.1. Funkcjonowanie systemu ratowniczego w Polsce………. 4
&nbsp&nbsp1.2. Ratownictwo w literaturze przedmiotu ……….6
&nbsp&nbsp1.3. Podział ratownictwa ……….9
&nbsp&nbsp1.4. Unormowania prawne Polskiego Systemu Ratownictwa………. 18

Rozdział II
Charakterystyka służb ratownictwa w Polsce

&nbsp&nbsp2.1. Państwowe Ratownictwo Medyczne ……….33
&nbsp&nbsp2.2. Krajowy System Ratowniczo – Gaśniczy………. 37
&nbsp&nbsp2.3. Państwowa Straż Pożarna ……….42
&nbsp&nbsp2.4. Ratownictwo górskie………. 45
&nbsp&nbsp2.5. Ratownictwo górnicze………. 47
&nbsp&nbsp2.6. Ratownictwo morskie ……….48
&nbsp&nbsp2.7. Ratownictwo wodne ……….51

Rozdział III
Bezpieczeństwo narodowe i cywilne

&nbsp&nbsp3.1. System bezpieczeństwa narodowego w Rzeczpospolitej Polskiej………. 60
&nbsp&nbsp3.2. System ochrony ludności w Polsce………. 61
&nbsp&nbsp3.3. Rola wojska w systemie ratowniczym………. 67

Rozdział IV
Współpraca służb ratowniczych w zarządzaniu kryzysowym

&nbsp&nbsp4.1. Centrum Powiadamiania Ratunkowego……….70
&nbsp&nbsp4.2. Komputerowe Systemy Wspomagania Decyzji………. 72
&nbsp&nbsp4.3. Wykorzystanie systemów informatycznych w działalności służb ratowniczych………. 73
&nbsp&nbsp&nbsp4.3.1 Rozwój systemów informatycznych w ratownictwie ……….74
&nbsp&nbsp&nbsp4.3.2 Przyjmowanie zgłoszenia ……….76
&nbsp&nbsp&nbsp4.3.3 Podejmowanie decyzji………. 77
&nbsp&nbsp&nbsp4.3.4 Wsparcie działań ratowniczych ……….79
&nbsp&nbsp&nbsp4.3.5 Symulacja działań ……….80
&nbsp&nbsp&nbsp4.3.6 Zakończenie działań ……….81
&nbsp&nbsp4.4. Charakterystyka Systemu Wspomagania Decyzji ……….81

Zakończenie ……….87
Spis rysunków ……….89
Spis tabel………. 90
Literatura………. 91

Pobierz, wysyłając SMS o treści FOR.PRACA pod numer 92505

Wpisz otrzymany kod :

Po wpisaniu kodu, kliknij "Pobieram PDF/DOCX", pobieranie rozpocznie się automatycznie

Koszt 25 zł netto | 30,75 zł brutto