Kategoria: Psychologia

Relacje miedzyludzkie w zarzadzaniu firma

Przez administrator

Wstep Rozdział 1 Relacje międzyludzkie w biznesie – zagadnienia teoretyczne 1.1 Kontakty interpersonalne w biznesie – charakterystyka terminu 1.2 Jak tworzyc pozytywne relacje w biznesie? 1.3 Zwiazek relacji miedzyludzkiej z biznesem Rozdział 2 Wpływ relacji międzyludzkich na biznes 2.1. System zarzadzania relacjami z klientami w biznesie 2.2. Efekty budowania biznesu opartego…

Psychologiczne i etyczne uwarunkowania reklamy

Przez administrator

Wstęp……….4 Rozdział 1 Historia reklamy – tradycyjne i współczesne formy reklamy w Polsce i na Świecie 1.1. Trzy ery reklamy od starożytności do współczesności – Świat……….10 1.2. Od wieku XVIII do współczesności – ewolucja polskiej reklamy……….21 Rozdział 2 Etyka i prawo wobec reklamy 2.1. Pojęcie reklamy……….28 2.2. Unormowania prawne –…

Rozwój umiejętności sprzedażowych na podstawie historii Franka Bettger’ a i Joego Girarard’ a

Przez administrator

Wstęp……….4 Rozdział I Kompetencje pracownicze kluczowym czynnikiem realizacji procesu sprzedaży. 1.1.Istota i funkcje sprzedaży……….5 1.2.Charakterystyka procesu sprzedaży……….7 1.3.Typy sprzedaży……….9 1.3.1. Sprzedaż stacjonarna……….10 1.3.2. Sprzedaż ruchoma……….11 1.3.3. Handel elektroniczny……….12 Rozdział II Profil wzorowego sprzedawcy. 2.1. Istota kompetencji i kwalifikacji pracowniczych……….13 2.2. Cechy dobrego sprzedawcy……….17 2.2.1. Wygląd……….21 2.2.2. Atrybuty……….24 2.3. Psychologia sprzedaży……….26…

Psychologia rozwojowa człowieka

Przez administrator

1. Rozwój prenatalny- psychofizyczny rozwój dziecka przed urodzeniem. 2. Wiek przedszkolny- średnie dzieciństwo 3. Późne dzieciństwo czyli młodszy wiek szkolny 4. Adolescencja 5. Wczesna dojrzałość 6. Średnia dorosłość- wiek średni 7. Późna dojrzałość- wiek starzenia się

Człowiek jako część sieci społecznej

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Człowiek jako część sieci społecznej 1.1. Infografika sieci społecznościowych…………. 3 1.2. Psychologia komunikacji…………. 4 1.3. Kształtowanie osobowości w sieci społecznej………….6 1.4. Źródła informacji sieci społecznych ………….12 Rozdział 2 Zjawisko Internet uzależnienie jak społeczno-pedagogiczny problem 2.1. Nowoczesne podejścia do definicji treści, przyczyny Internet uzależnienia…………. 14 2.2. Oglądanie pornografii…

Społecznosci internetowe

Przez administrator

Wstęp………….3 Rozdział 1 Internet jako miejsce prowadzenia biznesu 1.1. Historia Internetu………… 5 1.2. Internet jako narzędzie komunikacji marketingowej …………10 1.3. Rodzaje biznesu w Internecie …………15 1.4. Komunikacja marketingowa i reklama internetowa …………17 Rozdział 2 Społeczności internetowe 2.1. Rozwój społeczności internetowych, geneza, przyczyna, skala zjawiska …………24 2.2. Psychologia społeczności internetowych …………29…

Psychopatologia władzy politycRelacje handlowe i transportowe UE z wybranymi krajami Bałkanów Zachodnichznej. Przykład paranoi politycznej.

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Polityka spójności Unii Europejskiej 1.1 Główne założenia polityki spójności 1.2 Najistotniejsze programy polityki spójności oraz metody ich finansowania 1.3 Programy i fundusze unijne przeznaczone dla państw spoza Unii Europejskiej Rozdział II Polityka transportowa Unii Europejskiej 2.1 Główne założenia polityki transportowej 2.2 Sieć TEN-T 2.3 Program 16+1 Rozdział…

Analiza skuteczności przeciwdziałań na zagrożenia o charakterze terrorystycznym w Unii Europejskiej

Przez administrator

Wstęp………… 5 Rozdział I Istota i charakterystyka terroryzmu 1.1 Geneza terroryzmu………… 7 1.2 Definicja Terroryzmu …………10 1.3 Koncepcja fal terroryzmu………… 14 1.4 Terroryzm a media …………15 1.5 Rodzaje terroryzmu …………17 1.5.1 Terroryzm państwowy …………17 1.5.2 Terroryzm międzynarodowy …………19 1.5.3 Bioterroryzm …………20 1.5.4 Cyberterroryzm………… 22 Rozdział II Czynniki wpływające na zachowania…