Regulamin

1. Postanowienia ogólne

1.1 Jeżeli korzystasz ze strony internetowej to automatycznie oświadczasz, że zapoznałeś/łaś się z regulaminem oraz adnotacjami : 

  1. Treść publikacji na stronie ma wyłącznie charakter informacyjny i nie może być tratowana, jako oferta handlowa.  Korzystanie jest możliwe po wcześniejszym zapoznaniu się z całym regulaminem strony internetowej.
  2. Strona internetowa obejmuje przykładowe spisy treści : prac magisterskich, dyplomowych, licencjackich, które mogą być pobrane w formie pliku PDF w celach np. : wydruku pomocy naukowej podczas pisania własnej pracy. Szczegóły odnośnie zawartości pliku w adnotacji poniżej punkt 4.7.
  3. Uzyskanie pliku PDF,  wymaga wysłania  sms-a premium o treści FOR.PRACA – 25 zł netto , 30,75 zł brutto pod numer 92505. Otrzymany kod jest jednorazowy, bezzwrotny. Instrukcja pobrania pliku  w punkcie :  2. Pobranie pliku

2.Pobranie pliku

Po wpisaniu kodu oraz wciśnięciu przycisku „Pobieram PDF” bądź „Pobieram DOCX – Word dokument” strona przeładuje się w przeciągu 2-5 sekund i ukarze się komunikat jak poniżej :

Następnie należy przewinąć stronę na sam dół i kliknąć „Pobierz PDF”.

Brak podjęcia akcji, opuszczenie aktualnej strony strony, uniemożliwia pobranie pliku PDF.

3. Reklamacje / Błędy

Jeśli wystąpił błąd napisz na adres prace-pdf@wp.pl. 

W wiadomości podaj następujące informacje :

1.Link do treści /strony w celu pobrania.

2.Kod SMS podany w wiadomości zwrotnej.

Kontakt rozpatrzymy w ciągu 14 dni.

 

4.Adnotacje

Strona internetowa dokłada wszelkich starań, aby publikowane treści były aktualne, ale z racji, że nie jest możliwe pełne zweryfikowanie wszystkich danych oraz działających usług na stronie, nie bierze na siebie odpowiedzialności  za:
4.1. Korzystanie ze strony bez zapoznania się z regulaminem.
4.2. Treść ogłoszeń, komentarzy, oraz wszelkich nieautoryzowanych opublikowanych tekstów.
4.3. Ograniczenia w funkcjonowaniu, tymczasowe lub stałe wstrzymanie działania serwisu wynikające z problemów technicznych.

4.4. Zaprzestania świadczenia usług, dodania nowych lub zmiany ich charakteru bądź funkcjonalności.

4.5. Wprowadzenia dodatkowych wymogów dla spełnienia warunków korzystania z określonej części zasobów strony internetowej.

4.6. Braku zapoznania się z regulaminem, jego zrozumieniem oraz adnotacjami. Braku zapoznania się z ceną sms przed wysłaniem sms-a. Błędną treścią wysłanego SMS-a, która skutkuje pobraniem środków.

4.7. Plik może być użyty do wydrukowania, użyty do konsultacji w celach edukacyjnych, bądź jako pomoc podczas samodzielnego pisania . Plik zawiera treść w formie spisu aktualnie przeglądanego spisu treści na stronie. Przykładowy plik > test

4.8. W przypadku braku wersji DOCX, wersja PDF jest domyślną.

4.9. Strona nie przechowuje ani nie udostępnia żadnych gotowych prac.

4.10.PDF – format plików służący do prezentacji, przenoszenia i drukowania treści tekstowo-graficznych.

4.11. Strona działa poprawnie na przeglądarkach :

Chrome
Edge
Firefox
Safari
Opera
Samsung Internet
Android Webview
Internet Explorer
Safari (in-app)