Rozwój sektora medycznego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

6 października 2020 0 Przez administrator

Wstęp

Rozdział 1
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A
1.1 Rynek kapitałowy
1.2 Uczestnicy rynku kapitałowego
1.3 Instytucje regulujące rynek kapitałowy w Polsce

1.4 Giełda Papierów Wartościowych jako element rynku kapitałowego
1.5 Wpływ czynników makroekonomicznych na zachowanie indeksów giełdowych

Rozdział 2
Analiza sektorowa

2.1 Przydatność analizy branży
2.2 Analiza ryzyka sektorowego

Rozdział 3
Kondycja sektora medycznego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

3.1 Istota branży medycznej i jej rola w gospodarce
3.2 Sektor farmaceutyczny na giełdzie
3.3 Spółki medyczne na giełdzie
3.4 Analiza sektora medycznego

Zakończenie
Bibliografia
Spis wykresów
Spis tabel
Spis rysunków

Pobierz, wysyłając SMS o treści FOR.PRACA pod numer 92505

Wpisz otrzymany kod :

Po wpisaniu kodu, kliknij "Pobieram PDF/DOCX", pobieranie rozpocznie się automatycznie

Koszt 25 zł netto | 30,75 zł brutto