Tag: ewidencji

Podatkowa książka przychodów i rozchodów jako forma ewidencji księgowej dla celów podatkowych w firmie XYZ

Przez administrator

Wstęp……….4 Rozdział I Formy ewidencji księgowej w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw 1.1 Istota i znaczenie podatków w gospodarce……….. 5 1.2 Istota i znaczenie sektora małych i średnich przedsiębiorstw……….. 10 1.3 Ryczałtowe formy ewidencji………. 16 Rozdział II Podatkowa książka przychodów i rozchodów oraz zasady ustalania zaliczki na podatek 2.1 Podmioty…

Podatkowa książka przychodów i rozchodów jako forma ewidencji księgowej dla celów podatkowych w firmie XYZ

Przez administrator

Wstęp……….4 Rozdział I Formy ewidencji księgowej w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw 1.1 Istota i znaczenie podatków w gospodarce……….. 5 1.2 Istota i znaczenie sektora małych i średnich przedsiębiorstw……….. 10 1.3 Ryczałtowe formy ewidencji………. 16 Rozdział II Podatkowa książka przychodów i rozchodów oraz zasady ustalania zaliczki na podatek 2.1 Podmioty…

Organizacja systemu ewidencji ludności

Przez administrator

WSTĘP 2 ROZDZIAŁ I. ŹRÓDŁA INFORMACJI STATYSTYCZNYCH DOTYCZĄCYCH LUDNOŚCI 4 1.1. Powszechne spisy ludności 4 1.2. Ewidencja bieżąca i sprawozdawczość 22 1.3. Inne źródła 25 ROZDZIAŁ II. EWIDENCJA LUDNOŚCI I INSTYTUCJA DOWODU OSOBISTEGO W POLSCE 30 2.1. Polska- kraj wielonarodowy 30 2.2. Ogólne zasady prowadzenia ewidencji ludności 33 2.3. Obowiązek…

Uproszczone formy ewidencji podatkowej w działalności gospodarczej MSP

Przez administrator

Wstęp 1. Cel i zakres pracy 2. Ogólna charakterystyka działalności gospodarczej 2.1. Zagadnienia wprowadzające 2.2. Definicja działalności gospodarczej i msp 2.3. Rodzaje form prowadzenia działalności gospodarczej w msp 2.4. Rejestracja, zawieszenie i zamknięcie działalności gospodarczej 2.5. Szanse i zagrożenia rozwoju działalności gospodarczej 3. Charakterystyka uproszczonych form ewidencji podatkowej msp 3.1.…

Uproszczone formy ewidencji działalności gospodarczej.

Przez administrator

Wstęp………….4 Rozdział I Istota działalności gospodarczej………….6 1.1 Podstawowe pojęcia dotyczące działalności gospodarczej 1.2 Rola małych firm w gospodarce 1.3 Etapy założenia działalności gospodarczej 1.4 Źródła finansowania firmy 1.5 Formy ewidencji w podmiotach gospodarczych Rozdział II Charakterystyka zryczałtowanych form opodatkowania………….32 2.1 Zryczałtowane formy opodatkowania 2.2 Podmiotowy zakres karty podatkowej 2.3 Korzyści…

Formy ewidencji podatkowej w małych przedsiębiorstwach.

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział I.Małe przedsiębiorstwa i ich miejsce w gospodarce narodowej 1.1. Rodzaje podmiotów gospodarczych w Polsce………4 1.2. Pojęcie i rozwój małych firm………10 1.3. Miejsce i znaczenie małych przedsiębiorstw w rozwoju gospodarki narodowej………15 Rozdział II. Ogólne zasady ewidencji procesów gospodarczych w podmiotach gospodarczych 2.1. Formy ewidencji w podmiotach gospodarczych………18 2.2. Ogólne…

Uproszczone formy ewidencji podatkowej w małych przedsiębiorstwach na przykładzie wybranych podmiotów gospodarczych

Przez administrator

Wstęp………5 Rozdział 1 Małe przedsiębiorstwo – charakterystyka 1.1. Pojęcie małego przedsiębiorstwa……… 7 1.2. Zalety i wady prowadzenia małej firmy……… 9 1.3. Rola małych firm w gospodarce Polski ………12 1.4. Opis wybranych form prawnych……… 14 Rozdział 2 Uproszczone formy ewidencji podatkowej 2.1. Księga przychodów i rozchodów……… 20 2.2. Ryczałt od przychodów…

Ustalanie podatku dochodowego od osób fizycznych w różnych formach ewidencji księgowej

Przez administrator

Wstęp…………5 Rozdział I Podatek dochodowy od osób fizycznych 1.1. Istota, zakres podmiotowy i przedmiotowy podatku dochodowego…………7 1.2. Formy opodatkowania dochodu osób fizycznych…………10 1.3. Skala podatkowa a podatek liniowy…………12 1.4. Rozliczanie podatników z Urzędem Skarbowym …………20 Rozdział II Ustalanie podatku dochodowego w księgach rachunkowych 2.1. Wynik finansowy i jego elementy…………24 2.2.…

Podatkowa księga przychodów i rozchodów jako uproszczona forma ewidencji podatkowej

Przez administrator

Wstęp………4 Rozdział I Przedsiębiorstwo i jego znaczenie w gospodarce narodowej 1. Istota przedsiębiorstwa ………7 1.1. Rodzaje przedsiębiorstw ………8 2. Regulacje prawne dotyczące funkcjonowania przedsiębiorstw ………15 3. Charakterystyka sektora małych i średnich przedsiębiorstw i ich rola w gospodarce kraju………. 21 Rozdział II Opodatkowanie małych i średnich przedsiębiorstw 1. Rola rachunkowości w…

Wykorzystanie systemu WMS do ewidencji obrotu produktów spożywczych w Regionalnym Centrum Dystrybucji

Przez administrator

Wstęp……….2 Rozdział 1 Charakterystyka procesów dystrybucji  1.1.Pojęcie,rodzaje oraz funkcje dystrybucji………. 3 1.2. Kanały dystrybucji. Definicja oraz kryteria wyboru……….. 5 1.3. Rodzaje kanałów dystrybucji usług………. 9 Rozdział 2 Charakterystyka systemu wms i jego znaczenie  2.1. Systemy informatyczne stosowane w działalności dystrybucyjnej………. 12 2.2. Funkcje oraz wykorzystanie systemu do ewidencji ……….28 2.3.…

Formy ewidencji działalności gospodarczej w małych przedsiębiorstwach.

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Rola rachunkowosci w działalności przedsiebiorstw 1. Zadania rachunkowosci 2. Rodzaje rachunkowosci 3. Znaczenie rachunkowosci Rozdział II Male przedsiębiorstwa i ich miejsce w gospodarce narodowej 1. Pojęcie i rozwój małych firm 2. Miejsce i znaczenie małych przedsiebiorstw w rozwoju gospodarki narodowej Rozdział III Formy rozliczeń działalności małych przedsiebiorstw…

Formy działalności oraz ewidencji gospodarczej w małych przedsiębiorstwach

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Rola rachunkowosci w działalności małych przedsiebiorstw. 1.1. Definicje i rozwój sektora małych i srednich przedsiebiorstw…………7 1.2. Rodzaje dzialalnosc gospodarczej…………. 11 1.3. Pojęcie i zakres rachunkowości…………. 13 1.4. Znaczenie i ewidencja gospodarcza rachunkowości…………. 15 1.5. Proces rozpoczecia działalności gospodarczej…………. 17 1.6. Przychody i koszty uzyskania przychodu z działalności…

Podatkowa księga przychodów i rozchodów jako forma ewidencji stosowana w PPHU XYZ w XYZ nalezacego do sektora MSP

Przez administrator

Wstęp Rozdział I. Podstawy prawne, zakres obowiazywania oraz zasady prowadzenia podatkowej ksiegi przychodów i rozchodów………5 1.1. Podatnicy zobowiazani do prowadzenia podatkowej ksiegi przychodów i rozchodów 1.2. Zasady prowadzenia podatkowej ksiegi przychodów i rozchodów 1.3. Zakres stosowanych dowodów dokumentacji ksiegowej i ich rodzaje 1.4. Ewidencja uzupelniajaca do podatkowej ksiegi przychodów i…

Podatkowa księga przychodów i rozchodów jako jeden ze sposobów ewidencji podatkowej przedsiebiorstw reprezentujacych sektor MMSP

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Przedsiebiorstwo i jego miejsce w gospodarce narodowej 1. Istota i rodzaje przedsiebiorstw 2. Podzial, ogólna charakterystyka i perspektywy rozwoju sektora MMSP 3. Funkcje i rola rachunkowosci w działalności przedsiebiorstw Rozdział II PKPiR jako forma ewidencji działalności przedsiebiorstw 1. Podstawy prawne oraz zakres obowiazywania 2. Zasady prowadzenia PKPiR…

Podatkowa księga przychodów i rozchodów, jako forma ewidencji podatkowej na przykładzie firmy XYZ

Przez administrator

Wstęp………..4 Rozdział I Zasady ewidencji procesów gospodarczych w podmiotach gospodarczych. Zasady ewidencji procesów gospodarczych w podmiotach gospodarczych. 1.1. Ogólne pojecie podatku……….. 5 1.1.1. Definicja podatku……….. 5 1.1.2. Funkcje podatków ………..10 1.2. Formy ewidencji podatkowej w podmiotach gospodarczych……….. 14 1.2.1. Zasady prowadzenia podatkowej ksiegi przychodów i rozchodów ………..14 1.2.2. Podmioty zobowiazane…

Zasady ewidencji rozrachunków z tytułu dostaw i usług w księgach rachunkowych na przykładzie przedsiębiorstwa „X” Sp. z o.o.

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział 1 Ogólna charakterystyka rozrachunków 1.1. Pojęcie i przyczyny powstawania rozrachunków……… 5 1.2. Klasyfikacja rozrachunków……… 7 1.3. Ogólne zasady ewidencji rozrachunków……… 10 1.4. Prezentacja naleznosci i zobowiazan w bilansie……… 13 Rozdział 2 Rozrachunki z tytułu dostaw i usług w prawie bilansowym 2.1. Zakres rozrachunków z tytułu dostaw i uslug…………

Problemy ewidencji instrumentów pochodnych w księgach rachunkowych

Przez administrator

Wstęp……….4 Rozdział I Charakterystyka instrumentów pochodnych 1.1. Istota i pojecie instrumentów pochodnych……….6 1.2. Rodzaje instrumentów pochodnych……….16 1.3. Prawne aspekty instrumentów pochodnych ……….22 Rozdział II Rodzaje transakcji finansowych z wykorzystaniem instrumentów pochodnych i ich ewidencji 2.1. Transkacje zabezpieczajace przy użyciu instrumentów symetrycznych i niesymetrycznych……….26 2.2. Transakcje spekulacyjne z wykorzystaniem róznych instrumentów…

Zasady ewidencji i rozliczania kosztów na przykładzie wybranej jednostki gospodarczej

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział I. Pojęcie i podzial kosztów 1.1 Pojęcie kosztów………5 1.2 Klasyfikacja kosztów ………7 1.3 Metody rozliczania kosztów ………16 Rozdział II. Koszty jako przedmiot rachunku kosztów 2.1 Znaczenie i etapy rachunku kosztów ……… 21 2.2 Ewidencja i rozliczanie kosztów ……… 24 2.3 Zakres analizy kosztów……… 47 Rozdział III. Rola kosztów…