Tag: Uproszczone formy ewidencji podatkowej praca magisterska

Uproszczone formy ewidencji podatkowej w działalności gospodarczej MSP

Przez administrator

Wstęp 1. Cel i zakres pracy 2. Ogólna charakterystyka działalności gospodarczej 2.1. Zagadnienia wprowadzające 2.2. Definicja działalności gospodarczej i msp 2.3. Rodzaje form prowadzenia działalności gospodarczej w msp 2.4. Rejestracja, zawieszenie i zamknięcie działalności gospodarczej 2.5. Szanse i zagrożenia rozwoju działalności gospodarczej 3. Charakterystyka uproszczonych form ewidencji podatkowej msp 3.1.…

Uproszczone formy ewidencji podatkowej w małych przedsiębiorstwach na przykładzie wybranych podmiotów gospodarczych

Przez administrator

Wstęp………5 Rozdział 1 Małe przedsiębiorstwo – charakterystyka 1.1. Pojęcie małego przedsiębiorstwa……… 7 1.2. Zalety i wady prowadzenia małej firmy……… 9 1.3. Rola małych firm w gospodarce Polski ………12 1.4. Opis wybranych form prawnych……… 14 Rozdział 2 Uproszczone formy ewidencji podatkowej 2.1. Księga przychodów i rozchodów……… 20 2.2. Ryczałt od przychodów…