Tag: Uproszczone praca magisterska

Uproszczone formy ewidencji podatkowej w działalności gospodarczej MSP

Przez administrator

Wstęp 1. Cel i zakres pracy 2. Ogólna charakterystyka działalności gospodarczej 2.1. Zagadnienia wprowadzające 2.2. Definicja działalności gospodarczej i msp 2.3. Rodzaje form prowadzenia działalności gospodarczej w msp 2.4. Rejestracja, zawieszenie i zamknięcie działalności gospodarczej 2.5. Szanse i zagrożenia rozwoju działalności gospodarczej 3. Charakterystyka uproszczonych form ewidencji podatkowej msp 3.1.…

Uproszczone formy ewidencji działalności gospodarczej.

Przez administrator

Wstęp………….4 Rozdział I Istota działalności gospodarczej………….6 1.1 Podstawowe pojęcia dotyczące działalności gospodarczej 1.2 Rola małych firm w gospodarce 1.3 Etapy założenia działalności gospodarczej 1.4 Źródła finansowania firmy 1.5 Formy ewidencji w podmiotach gospodarczych Rozdział II Charakterystyka zryczałtowanych form opodatkowania………….32 2.1 Zryczałtowane formy opodatkowania 2.2 Podmiotowy zakres karty podatkowej 2.3 Korzyści…

Uproszczone formy ewidencji podatkowej w małych przedsiębiorstwach na przykładzie wybranych podmiotów gospodarczych

Przez administrator

Wstęp………5 Rozdział 1 Małe przedsiębiorstwo – charakterystyka 1.1. Pojęcie małego przedsiębiorstwa……… 7 1.2. Zalety i wady prowadzenia małej firmy……… 9 1.3. Rola małych firm w gospodarce Polski ………12 1.4. Opis wybranych form prawnych……… 14 Rozdział 2 Uproszczone formy ewidencji podatkowej 2.1. Księga przychodów i rozchodów……… 20 2.2. Ryczałt od przychodów…

Uproszczone formy ewidencji podatkowych w małych przedsiębiorstwach

Przez administrator

Wstęp………. 4 Rozdział 1. Charakterystyka małych przedsiebiorstw 1.1 Pojęcie i klasyfikacja malego przedsiębiorstwa ……….6 1.2. Formy prawne małych i srednich przedsiebiorstw………. 13 1.3. Szanse i zagrozenia rozwoju małych i srednich przedsiebiorstw……….17 Rozdział 2. Rodzaje rozliczeń działalności małych przedsiebiorstw 2.1. Podatkowa księga przychodów i rozchodów………. 28 2.2. Ryczalt ewidencjonowany………. 36 2.3.…

Uproszczone formy ewidencji działalności gospodarczej a rozliczenia z tytułu podatku dochodowego.

Przez administrator

Wstęp………..2 Rozdział 1 Pojęcie i charakterystyka działalności gospodarczej 1.1. Charakterystyka działalności gospodarczej……….. 3 1.2. Formy działalności gospodarczej………… 7 1.3. Mikroprzedsiębiorstwa oraz male i srednie przedsiębiorstwa……….. 16 Rozdział 2 Ogólne zasady opodatkowania 2.1. Pojęcie podatku dochodowego i jego charakterystyka……….. 22 2.2. Podatek liniowy……….. 24 2.3. Skala progresywna 18% i 32%………… 27…