Kategoria: Wychowanie fizyczne

Prace z dziedziny Wychowanie fizyczne . Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.

Rozwój fizyczny i sprawność motoryczna dziewcząt 11-12 letnich trenujących aerobik

Przez administrator

Wstep……….3 Rozdzial 1 Rozwój fizyczny oraz sprawnosc motoryczna dzieci i mlodziezy w teorii naukowej ……….4 1.1 Zdolnosci kondycyjne w swietle literatury ……….9 Rozdzial 2 Charakterystyka dyscypliny 2.1 Muzyka w lekcji aerobiku ……….12 2.2 Rodzaje aerobiku ……….13 2.3 Budowa lekcji aerobiku ……….15 2.4 Sfery oddzialywania treningu rekreacyjnego……….16 Rozdzial 3 Charakterystyka badanych…

Ocena sposobu żywienia grupy piłkarzy trenujących wyczynowo na terenie miasta X

Przez administrator

I. Wstęp 1. Charakterystyka piłki nożnej ……….4 2. Zalecenia żywieniowe dla piłkarzy nożnych………. 6 3. Piramida żywienia dla sportowców………. 9 II. Cel pracy ……….12 III. Materiał i metody badań………. 13 IV. Wyniki badań 1. Zwyczaje i nawyki żywieniowe piłkarzy nożnych ……….16 2. Zachowania piłkarzy nożnych związane z żywieniowym wspomaganiem wysiłku…

Organizacja amatorskiej imprezy kolarskiej na przykładzie Trigar.pl MTB Challenge 2018

Przez administrator

Wstęp ……..5 1. Historia kolarstwa w Polsce i na świecie 1.1. Historia sportu kolarskiego ………..8 1.2. Rozwój kolarstwa w akademickich organizacjach sportowych lwowa i krakowa w latach 1878 – 1909 ………..13 1.3. Wielkopolskie początki kolarstwa (1884 – 1914)……….. 17 1.4. Ewolucja kolarstwa w warszawie w latach 1918–1939……….. 24 2. Kolarstwo…

Ocena sposobu żywienia grupy pływaków trenujących wyczynowo na terenie miasta X

Przez administrator

I. Wstęp……….. 5 1. Pływanie – charakterystyka dyscypliny……….. 5 2. Specyficzne zasady żywienia pływaków……….. 6 3. Piramida żywienia dla sportowców……….. 8 4. Zalecane i niezalecane produkty w racjonalnej diecie sportowców ………..10 II. Cel pracy ………..13 III. Materiał i metody badawcze 1. Materiał badawczy ………..14 2. Metody badawcze……….. 16 2.1. Analiza…

The Challenges of Translating Articles about Football in Different Countries.

Przez administrator

Introduction……….3 Chapter One 1.1 Introductory remarks ……….4 1.2 What exactly is translation? ……….4 1.3 Types of translation ……….5 1.4 The challenges of translation………. 6 1.5 Equivalence………. 7 1.6 Skopos theory ……….7 1.7 Translation methods………. 8 1.8 Translation procedures………. 9 1.8.1 Translation procedures proposed by Vinay and Darbelnet………. 9 1.8.2 “Stylistic…

Oddziaływanie treningu w piłce ręcznej na wybrane kondycyjne i koordynacyjne zdolności motoryczne chłopców

Przez administrator

Wstęp…….4 Rozdział 1 Problematyka w świetle literatury 1.1. Charakterystyka gry w piłkę ręczną……. 6 1.2. Przygotowanie kondycyjne w piłce ręcznej…….7 1.3. Przygotowanie koordynacyjne w piłce ręcznej……. 10 Rozdział 2 Metodologia badań 2.1. Cel badań …….14 2.2. Pytania badawcze……. 14 2.3. Materiał badań …….14 2.4. Metody badań……. 14 2.5. Organizacja badań…

Korzyści zdrowotne treningu siłowego w opinii osób trenujących

Przez administrator

Wstęp…….7 Rozdział 1 Podstawy teoretyczne 1.1. Charakterystyka treningu siłowego……. 9 1.2. Korzyści i zagrożenia wynikające z treningu siłowego……. 12 Rozdział 2 Metodologia badań 2.1. Cel badań……. 17 2.1. Pytania badawcze……. 17 2.3. Metody i narzędzia badawcze …….17 2.4. Materiał badań 1…….8 Rozdział 3 Wyniki badań  3.1. Motywy uprawiania treningu siłowego…….21…

Różny rodzaj informacji zwrotnej a uczenie się złożonych czynności ruchowych

Przez administrator

Wstęp ……..4 Rozdział 1 Problematyka badań w świetle literatury 1.1. Wybrane teorie motorycznego uczenia się czynności ruchowych…………6 1.2. Charakterystyka informacji zwrotnej w uczeniu się czynności ruchowych …………13 1.3. Uzasadnienie podjęcia problemu badań……… 18 Rozdział 2 Metodologia badań  1.1. Cel badań …………24 1.1. Pytania badawcze………… 24 1.2. Materiał badań …………24 1.3.…

Aktywność fizyczna w stylu życia młodzieży szkoły XXX

Przez administrator

Wstęp……….7 Rozdział 1 Problematyka w świetle literatury 1.1. Aktywność fizyczna i jej uwarunkowania………. 9 1.2. Rola aktywności fizycznej w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu………. 12 1.3. Aktywność fizyczna młodzieży w badaniach naukowych………. 14 Rozdział 2 Metodologiczne podstawy badań własnych 2.1. Cel badań………. 17 2.2. Problemy badawcze………. 17 2.3. Charakterystyka terenu i materiał…

Analiza dwuletniego cyklu treningowego złotego medalisty w podnoszeniu ciężarów przed Igrzyskami Olimpijskimi

Przez administrator

Wstęp……..6 Rozdział I Podjęta tematyka w świetle literatury 1.1. Struktura procesu treningowego w podnoszeniu ciężarów ……..8 1.2. Objętość, intensywność obciążeń treningowych i startowych w sportach siłowych…….. 15 1.3. Charakterystyka metod służących do oceny obciążeń treningowych i startowych w sportach siłowych na przykładzie podnoszenia ciężarów…….. 18 1.4. Model mistrza sportowego w…

Nawyki żywieniowe zawodników klubu piłkarskiego XYZ

Przez administrator

Wstęp……..4 2. Cel pracy i pytania badawcze…….. 10 3. Materiał i metody. 3.1. Osoby badane ……..11 3.2. Materiał ……..11 3.3. Metody…….. 11 4. Wyniki 4.1. Charakterystyka badanych…….. 12 4.2. Miejsce zamieszkania i wykształcenie badanych……..12 4.3. Staż treningowy badanych ……..13 4.4. Charakterystyka treningów ……..14 4.5. Wiedza o żywieniu w sporcie…….. 15…

Poziom sprawności fizycznej studentów XXX oceniany za pomocą survivalowego toru przeszkód

Przez administrator

Wstęp……….7 Rozdział 1 Problem w świetle literatury 1.1. Tory przeszkód formacji mundurowych w Polsce ……….9 1.1.1. Lądowe tory przeszkód realizowane w formacjach mundurowych ……….14 1.1.2. Wodne tory przeszkód w formacjach mundurowych ……….21 1.2. Funkcjonowanie specjalności Wychowania Fizycznego w Służbach Mundurowych AWF w Białej Podlaskiej i specyfika szkoleń………. 24 1.3. Zakres…

Sport oraz wychowanie spartańskie i ich znaczenie dla kultury fizycznej

Przez administrator

Wstęp………..5 Rozdział 1 Sport i jego znaczenie w kulturze europejskiej 1.1. Sport jako element edukacji i wychowania w starożytności ………..7 1.2. Znaczenie kultury fizycznej w życiu człowieka starożytnego ………..14 1.3. Filozofia sportu i kultury fizycznej w starożytności i współcześnie ………..22 1.4. Wpływ starożytnych wzorców przygotowania sportowego ludzi na współczesną cywilizację…

Konsekwencje zdrowotne wynikające ze stosowania dopingu w sporcie

Przez administrator

Wstęp ……….4 Rozdział 1 Geneza dopingu.       1.1. Definicja dopingu………. 5 1.2. Rodzaje dopingu ……….9 1.2.1. Doping farmakologiczny ……….9 1.2.2. Doping fizjologiczny ……….12 1.2.3. Doping genetyczny ……….16 Rozdział 2 Stosowanie różnych form dopingu w sporcie       2.1. Najpopularniejsze środki dopingowe ……….19 2.2. Przykłady zgonów wynikających z zastosowaniem dopingu ……….23 2.3. Dyscypliny najbardziej…

Aktywność fizyczna jako forma zapobiegania nadwadze i otyłości uczniów gimnazjum XXX

Przez administrator

Wstęp……..4 Rozdział 1 Badane zagadnienie w świetle wybranego piśmiennictwa 1.1. Definiowanie otyłości, jej rodzaje i przyczyny…….. 5 1.2. Zagrożenia zdrowotne wynikające z otyłości i nadwagi…….. 7 1.3. Aktywność fizyczna jako działanie profilaktyczne z zakresu zaburzeń odżywiania…….. 10 Rozdział 2 Metodologiczne podstawy badań własnych 2.1. Cel i pytania badawcze ……..15 2.2.…

Korzyści zdrowotne treningu obciążenia własnym ciałem w opinii trenujących kalistenikę

Przez administrator

Wstęp………. 9 Rozdział 1 Podstawy teoretyczne……….11 1.1. Istota i pojęcie treningu ……….11 1.2. Pojęcie siły mięśniowej ……….12 1.3. Metodyka treningu siły ……….13 1.4. Charakterystyka kalisteniki ……….17 1.5. Walory zdrowotne treningu kalistenicznego………. 23 Rozdział 2 Metodologia badań własnych 2.1. Cel pracy i pytania badawcze………. 27 2.2. Metody i techniki badań………. 27…

Obiektywna i subiektywna ocena aktywności fizycznej uczniów XXX

Przez administrator

Wstęp………. 7 Rozdział 1 Badany problem w świetle piśmiennictwa 1.1. Rola aktywności fizycznej w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu………. 9 1.2. Aktywność fizyczna młodzieży w świetle badań ……….12 1.3. Rola aktywności fizycznej w zapobieganiu chorobom cywilizacyjnym ……….14 Rozdział 2 Metodologia badań własnych 2.1. Cel pracy………. 18 2.2. Metoda badań ……….18 2.3. Przebieg…

Ocena nawyków żywieniowych zawodników klubu piłkarskiego XXX

Przez administrator

Wstęp……….5 Rozdział 1 Teoretyczne podstawy pracy 1.1. Podstawowe zasady zdrowego żywienia………. 6 1.2. Złe nawyki żywieniowe ……….8 1.3. Diety dla osób aktywnie uprawiających sport oraz ich rodzaje………. 10 1.4. Zasady żywienia w piłce nożnej ……….12 1.5. Najważniejsze zasady żywienia w sporcie ……….13 Rozdział 2 Metodologia badań własnych  2.1. Cel pracy…

Wzorzec osobowy sportowca w kulturze antycznej

Przez administrator

Wstęp………5 Rozdział 1 Sport oraz jego znaczenie w kulturze antycznej  1.1. Sport jako element edukacji i wychowania……… 7 1.2. Znaczenie kultury fizycznej w życiu człowieka……… 14 1.3. Wpływ starożytnych wzorców kultury fizycznej na współczesną cywilizację……… 19 Rozdział 2 Filozofia a kultura fizyczna antyku  2.1. Początek kultury fizycznej w myśli filozoficznej…………

Poziom sprawności ogólnej i sprawności specjalnej młodych piłkarzy nożnych Akademii Piłkarskiej XXX po półrocznym rocznym okresie szkolenia

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział 1 Teoretyczne ujęcia problemu 1.1. Charakterystyka gry w piłkę nożną……… 5 1.2. Sprawność ogólna piłkarzy nożnych w świetle literatury……… 5 1.3. Sprawność specjalna piłkarzy nożnych – charakterystyka ………13 1.4. Kontrola sprawności specjalnej młodych piłkarzy nożnych……… 21 Rozdział 2 Procedura badawcza  2.1. Cel pracy i pytania badawcze……… 23 2.2.…

Narkotyki w sporcie

Przez administrator

Wstęp………4 Rozdział 1 Podstawowe aspekty problemu narkotykowego 1.1. Definicja narkotyku oraz klasyfikacja……… 6 1.2. Geneza narkotyków w sporcie ………9 1.3. Problematyka narkomanii w sporcie……… 12 Rozdział 2 Uwarunkowania stosowania narkotyków przez sportowców 2.1. Charakterystyka zawodu sportowca……… 17 2.2. Czynniki wpływające na konsumpcję narkotyków……… 22 Rozdział 3 Praktyka używania środków odurzających…

Wiadomości z kultury fizycznej uczniów kończących Szkołę Podstawową XXX

Przez administrator

Wstęp……..4 Rozdział 1 Badany problem w świetle literatury 1.1. Podstawowe pojęcia…….. 5 1.2. Ocena ucznia z wychowania fizycznego ……..8 1.3. Założenia podstawy programowej II etapu edukacyjnego wraz z autorskim programem wychowania fizycznego ……..11 1.4. Przedmiotowy system oceny ucznia ……..17 Rozdział 2 Metodologia badań 2.1. Cel badań…….. 20 2.2. Problemy i…

Wybrane wskaźniki antropologiczne uczestników Mistrzostw Świata w piłce siatkowej mężczyzn

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział 1 1.1 Historia startów polaków w mistrzostwach świata 1.2 Predyspozycje siatkarskie……… 8 Rozdział 2 Tok postępowania badawczego 2.1. Cel pracy i pytania badawcze ………10 2.2. Materiał badań ………11 2.3. Metody badań i opracowanie wyników……… 16 Rozdział 3 Omówienie wyników badań 3.1.1. Wysokość ciała……… 17 3.1.2. Masa ciała ………20…

Konsumpcja sportowa zawodników piłki nożnej seniorów

Przez administrator

Wstęp………5 Rozdział 1 Przegląd literatury       1.1. Teoretyczne podstawy konsumpcji sportu……… 7 1.2. Rynek sportowy w Europie ………11 1.3. Konsumpcja sportowa w Polsce……… 15 1.4. Wpływ konsumpcji na sport……… 18 Rozdział 2 Metodologia badań       2.1. Cel badań……… 22 2.2. Pytania badawcze……… 22 2.3. Hipotezy robocze……… 22 2.4. Charakterystyka grupy badanej……… 22…

Stosunek uczniów gimnazjum do igrzysk olimpijskich, olimpizmu i fair play.

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział 1. Przedmiot badan w literaturze 1.1. Zagadnienia terminologiczne ……….5 1.2. Fazy rozwoju igrzysk olimpijskich ……….14 1.3. Pierre de Coubertin – twórca nowozytnych igrzysk ……….16 1.4. Komitety i organizacje olimpijskie ……….17 1.5. Udział polskich sportowców w igrzyskach olimpijskich ……….20 1.6. Fair play naczelna zasada olimpizmu ……….21 Rozdział 2. Zalozenia…