Zachowania agresywne wśród dzieci w wieku przedszkolnym

10 listopada 2019 0 Przez administrator


Wstęp……….2

Rozdział 1
Pojęcie agresji i jej geneza

1.1. Pojęcia agresji………. 4
1.2. Teorie agresji ……….5
1.3. Agresja jako instynkt – teorie biologiczne………. 5
1.4. Agresja jako reakcja na frustracje ……….8
1.5. Agresja jako nabyty popęd………. 10
1.6. Agresja jako nawyk………. 11
1.7. Przejawy i wymiar agresji u dzieci ……….15
1.7.1.Agresja fizyczna (kopnięcia, potrącenia, uderzenia)………. 20
1.7.2. Agresja słowna (wyśmiewanie, obrażanie, straszenie)………. 22
1.7.3. Agresja symboliczna (skierowana na przedmioty symbolizujące dla agresora osobę, w stosunku do której chciał on przejawić agresję) ……….22


Rozdział 2
Przyczyny agresji przejawianej przez dzieci

2.1. Potrzeby psychiczne dzieci ……….24
2.2. Agresja werbalna i niewerbalna ……….26
2.3. Działania profilaktyczne, zapobieganie i terapia agresji………. 31
2.3.1. Terapia psychologiczna ……….31
2.3.2. Terapia behawioralna………. 33
2.3.3. Terapia humanistyczna ……….35
2.3.4. Formy zajęć terapeutycznych………. 41
2.3.5. Treści zajęć terapeutycznych………. 42
2.3.6 Wskazania dla terapeuty………. 43


Rozdział 3
Metodologiczne podstawy badań

3.1. Przedmiot, cele badań i problemy badawcze………. 49
3.2. Metody, techniki i narzędzia badawcze……….. 51
3.3. Hipotezy badawcze………. 53
3.4. Zmienne i wskaźniki ……….53
3.5. Organizacja i przebieg badań ……….54


Rozdział 4
Zachowania agresywne u dzieci w wieku przedszkolnym w świetle badań własnych

4.1. Charakterystyka respondentów ……….56
4.2. Analiza zachowań agresywnych przejawianych przez dzieci w wieku przedszkolnym………. 63
4.3. Podsumowanie wyników badań ……….76


Bibliografia

Pobierz, wysyłając SMS o treści FOR.PRACA pod numer 92505

Wpisz otrzymany kod :

Po wpisaniu kodu, kliknij "Pobieram PDF/DOCX", pobieranie rozpocznie się automatycznie

Koszt 25 zł netto | 30,75 zł brutto