Znaczenie mediów w wychowaniu dzieci w wieku przedszkolnym w opiniach rodziców i wychowawców

24 kwietnia 2022 0 Przez administrator


Wstęp………..6

Rozdział I
Charakterystyka rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym

1.1. Rozwój fizyczny i umiejętności motoryczne ………..9
1.2. Rozwój procesów poznawczych ………..10
1.3. Rozwój emocjonalny ………..17
1.4. Rozwój społeczny……….. 20
1.5. Czynniki warunkujące rozwój dziecka w wieku przedszkolnym……….. 23


Rozdział II
Media w świetle literatury

2.1. Media – terminologia……….. 26
2.2. Cele i funkcje mediów……….. 29
2.3. Charakterystyka mediów……….. 33


Rozdział III
Wykorzystanie mediów w procesie edukacji i wychowania małego dziecka

3.1. Edukacja medialna najmłodszych……….. 38
3.2. Rola mediów a postawy i rozwój dziecka ………..43
3.3. Zagrożenia wynikające z powszechności mediów ………..46
3.4. Wychowawcze aspekty mediów……….. 49
3.5. Media w edukacji przedszkolnej……….. 52


Rozdział IV
Metodologiczna koncepcja badań

4.1. Przedmiot i cel badań……….. 56
4.2. Problem badawczy ………..57
4.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze……….. 60
4.4. Charakterystyka badanej zbiorowości ………..61


Rozdział V
Analiza badań własnych

5.1. Analiza wyników uzyskanych z kwestionariusza ankiety dla rodziców ………..63
5.1.1. Obecność mediów w życiu dziecka……….. 63
5.1.2. Uczestnictwo rodziców w doborze mediów ………..66
5.1.3. Pozytywne i negatywne aspekty korzystania z mediów przez dziecko ………..70
5.2. Analiza wyników uzyskanych z kwestionariusza ankiety dla nauczycieli……….. 81
5.2.1. Obecność mediów w życiu dziecka- w opinii wychowawców……….. 82
5.2.2. Pozytywne i negatywne aspekty korzystania z mediów przez dziecko- w opinii wychowawców ………..85


Podsumowanie i wnioski……….. 99
Spis tabel ………..103
Spis wykresów……….. 106
Bibliografia ………..109
Netografia ………..115
Załączniki ………..116

Pobierz, wysyłając SMS o treści FOR.PRACA pod numer 92505

Wpisz otrzymany kod :

Po wpisaniu kodu, kliknij "Pobieram PDF/DOCX", pobieranie rozpocznie się automatycznie

Koszt 25 zł netto | 30,75 zł brutto