Administracja celno-skarbowa i jej rola w zwalczaniu przestępczości podatkowej

24 marca 2022 0 Przez administrator


Wstęp…….. 6

Rozdział I
Administracja celno-skarbowa i jej umiejscowienie w systemie administracji publicznej.

1.1 Definicja, cechy i struktura administracji…….. 8
1.1.1 Pojęcie administracji publicznej…….. 8
1.1.2 Cechy administracji publicznej …….. 11
1.1.3 Struktura administracji publicznej w Polsce …….. 14
1.2. Administracja celno-skarbowa …….. 19
1.2.1. Pojęcie i charakterystyka cła i ,,systemu” celnego…….. 19
1.2.2 Rys historyczny administracji celno-skarbowej (prawa celnego i służby celnej) …….. 21
1.3 Miejsce administracji celnej i prawa celnego w systemie prawa …….. 29
1.3.1 Prawo międzynarodowe …….. 29
1.3.2 Prawo Unii Europejskiej…….. 31
1.3.3 Prawo polskie (Konstytucja, ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej) …….. 34
1.4 Organizacja administracji celno-skarbowej w Polsce …….. 39
1.4.1 Szczebel centralny – Ministerstwo Finansów …….. 39
1.4.2 Szczebel terenowy – Urzędy Celne…….. 43
1.4.3 Szczebel regionalny – Izby Celne …….. 47

Rozdział II
Przestępczość podatkowa w zakresie akcyzy w Polsce.

2.1 Przestępczość podatkowa …….. 49
2.1.1 Pojęcie przestępstwa…….. 49
2.1.2 Rodzaje przestępstw…….. 51
2.1.3 Miejsce przestępczości w prawie …….. 52
2.2 Podatek akcyzowy…….. 53
2.2.1 Pojęcie i cechy podatku akcyzowego…….. 53
2.2.2 Historia podatku akcyzowego …….. 54
2.2.4 Przestępstwa w zakresie akcyzy – przykłady…….. 57

Rozdział III
Działalność administracji celno-skarbowej w zwalczaniu przestępczości akcyzowej w Polsce w latach 2017- 2020.

3.1 Organy właściwe w postępowaniu celno-skarbowym…….. 60
3.2 Działalność administracji celnej…….. 61
3.2.1 Działalność prewencyjna…….. 61
3.3 Techniki działania …….. 63
3.4 Kontrola administracyjna …….. 65
3.5 Skuteczności administracji celno-skarbowej w zakresie przestępczości w podatku akcyzowym…….. 67

Zakończenie …….. 74
Bibliografia…….. 76
Literatura przedmiotu…….. 76
Publikacje elektroniczne: …….. 78
Akty prawne …….. 79
Orzecznictwo…….. 82
Wykaz innych materiałów…….. 82
Spis rysunków …….. 83

Pobierz, wysyłając SMS o treści FOR.PRACA pod numer 92505

Wpisz otrzymany kod :

Po wpisaniu kodu, kliknij "Pobieram PDF/DOCX", pobieranie rozpocznie się automatycznie

Koszt 25 zł netto | 30,75 zł brutto