Podatkowa książka przychodów i rozchodów jako forma ewidencji księgowej dla celów podatkowych w firmie XYZ

6 grudnia 2021 0 Przez administrator


Wstęp……….4

Rozdział I
Formy ewidencji księgowej w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw

1.1 Istota i znaczenie podatków w gospodarce……….. 5
1.2 Istota i znaczenie sektora małych i średnich przedsiębiorstw……….. 10
1.3 Ryczałtowe formy ewidencji………. 16

Rozdział II
Podatkowa książka przychodów i rozchodów oraz zasady ustalania zaliczki na podatek

2.1 Podmioty gospodarcze obowiązane do prowadzenia podatkowej książki przychodów i rozchodów……….. 24
2.2 Ewidencja przychodów i kosztów w podatkowej książce przychodów i rozchodów oraz ustalenie zaliczki na podatek………. 27
2.3 Inne ewidencje prowadzone w podatkowej książce przychodów i rozchodów ……….35

Rozdział III
Podatkowa książka przychodów i rozchodów jako forma ewidencji dla celów podatkowych w firmie XYZ

3.1 Charakterystyka firmy XYZ………. 42
3.2 Ewidencja przychodów i kosztów oraz wysokość zaliczki na podatek w firmie XYZ……….. 46
3.3 Inne ewidencje stosowane w firmie XYZ……….. 49

Zakończenie………. 56
Bibliografia………. 57

Pobierz, wysyłając SMS o treści FOR.PRACA pod numer 92505

Wpisz otrzymany kod :

Po wpisaniu kodu, kliknij "Pobieram PDF/DOCX", pobieranie rozpocznie się automatycznie

Koszt 25 zł netto | 30,75 zł brutto