Kategoria: Bezrobocie

Prace z dziedziny Bezrobocie. Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.

Problem bezrobocia w województwie mazowieckim

Przez administrator

Wstęp……….. 4 Rozdział I Zjawisko bezrobocia w ujęciu teoretycznym 1.1. Pojęcie bezrobocia……….. 6 1.2. Klasyfikacja bezrobocia……….. 10 1.3. Przyczyny bezrobocia w teorii ekonomii……….. 15 1.4. Skutki bezrobocia……….. 21 Rozdział II Narzędzia rynku pracy sosowane w celu ograniczania bezrobocia 2.1. Aktywizacja zawodowa jako element polityki rynku pracy……….. 28 2.2. Aktywne instrumenty…

Znaczenie Funduszy UE dla rozwiązania problemów rynku pracy na przykładzie powiatu oświęcimskiego

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Bezrobocie-charakterystyka zjawiska 1.1 Pojęcie i rodzaje bezrobocia 1.2 Przyczyny bezrobocia 1.3 Skutki bezrobocia 1.4 Sytuacja kobiet na rynku pracy 1.5 Narzędzia walki z bezrobociem Rozdział 2 Polityka Unii Europejskiej i wdrażanie polityki spójności w Polsce 2.1 Polityka Rozwoju Regionalnego i fundusze strukturalne UE 2.2 Realizacja polityki spójności…

Socjologiczna analiza bezrobocia na przykładzie młodzieży.

Przez administrator

I. Wstęp ………3 II. Ramy teoretyczne…….6 1. Z punktu widzenia psychologów …….7 2. Z punktu widzenia ekonomistów …….10 III. Fakty i statystyki …….18 1. Dane statystyczne …….19 2. Omówienie problemu na przykładzie ……..22 3. Unia a bezrobocie ……..28 4. Co robić by znaleźć?…….31 IV. Wnioski…….38 V. Spis rysunków………40 VI. Spis…

Państwowe fundusze celowe jako aktywne instrumenty przeciwdziałania bezrobociu

Przez administrator

Wstęp………5 Rozdział I. Zjawisko bezrobocia w gospodarce rynkowej 1. Charakterystyka podstawowych kategorii rynku pracy ………8 2. Przyczyny bezrobocia ………14 3. Klasyfikacja bezrobocia ………17 4. Społeczne, ekonomiczne i psychologiczne skutki bezrobocia ………22 Rozdział II. Gospodarka finansowa państwowych funduszy celowych państwa przeciwdziałaj±cych bezrobociu 1. Programy rynku pracy dla redukcji bezrobocia……… 27 2.…

Inflacja w polskiej gospodarce

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział I Inflacja – aspekty pojęciowe 1. Pojęcie i rola inflacji w gospodarce………4 2. Rodzaje inflacji………11 3. Mierniki inflacji………17 4. Społeczno – ekonomiczne skutki inflacji………26 Rozdział II Teoretyczne zagadnienia związane z inflacją 1. Monetarna teoria inflacji ………34 2. Popytowa teoria inflacji ………38 3. Kosztowo-strukturalne podejście do inflacji ………43 4.…