Tag: Droga Polski do praca dyplomowa

Droga Polski do strefy euro.

Przez administrator

Wstęp ……….. 5 Rozdział 1. Droga do wspólnej waluty. 1.1 Euro – wspólna waluta Europy ……….. 7 1.2 Traktat Rzymski ……….. 8 1.3 Plan Wernera ……….. 9 1.4 Traktat z Maastricht ……….. 10 1.4.1 II etap budowy UGW ……….. 12 1.4.2 Kryteria konwergencji ……….. 13 1.4.3 Wprowadzenie Euro ……….. 13…

Droga Polski do NATO.

Przez administrator

Wstęp……….4 Rozdział I Droga Polski do NATO 1.1 Rozwiazanie Ukladu Warszawskiego (1990-1991)……….9 1.2 Program ?Partnerstwo dla Pokoju? (PdP)……….13 1.3 polska pelnoprawnym czlonkiem NATO……….23 Rozdział II Działania NATO w Europie poludniowo – wschodniej 2.1 Pierwsze podmuchy burzy w Jugoslawii……….33 2.2 Wojskowe aspekty udzialu Polski w programie Partnerstwo dla Pokoju……….40 2.3 Operacja…