Tag: Droga praca licencjacka

Droga Polski do strefy euro.

Przez administrator

Wstęp ……….. 5 Rozdział 1. Droga do wspólnej waluty. 1.1 Euro – wspólna waluta Europy ……….. 7 1.2 Traktat Rzymski ……….. 8 1.3 Plan Wernera ……….. 9 1.4 Traktat z Maastricht ……….. 10 1.4.1 II etap budowy UGW ……….. 12 1.4.2 Kryteria konwergencji ……….. 13 1.4.3 Wprowadzenie Euro ……….. 13…

Droga polskiego rynku usług transportowych do wspólnoty europejskiej.

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział I Polityka transportowa Unii Europejskiej 1.1. Transport – uwagi ogólne; podstawy prawne wspólnej polityki………5 1.2. Ewolucja i funkcjonowanie rynku usług transportowych………7 1.3. Europejska infrastruktura transportu………12 1.4. Wzajemne stosunki transportowe miedzy UE a krajami trzecimi………14 Rodzial II Narodowy program przygotowania polskiego rynku usług transportowych do czlonkostwa w Unii 2.1.…

Droga Polski do NATO.

Przez administrator

Wstęp……….4 Rozdział I Droga Polski do NATO 1.1 Rozwiazanie Ukladu Warszawskiego (1990-1991)……….9 1.2 Program ?Partnerstwo dla Pokoju? (PdP)……….13 1.3 polska pelnoprawnym czlonkiem NATO……….23 Rozdział II Działania NATO w Europie poludniowo – wschodniej 2.1 Pierwsze podmuchy burzy w Jugoslawii……….33 2.2 Wojskowe aspekty udzialu Polski w programie Partnerstwo dla Pokoju……….40 2.3 Operacja…

Droga Chorwacji do Unii Europejskiej

Przez administrator

Wstęp………..3 Rozdział I Historia polityczna Jugoslawii 1.1 Idea powstania państwa……….. 6 1.2 Historia do 1940 roku ………..10 1.3 Status polityczny Jugoslawii podczas II Wojny Swiatowej……….. 16 1.4 Federacja do 1991 roku ………..19 Rozdział II Przyczyny wybuchu wojny w Jugoslawii i jej przebieg. 2.1 Uwarunkowania zewnetrzne i wewnetrzne ………..24 2.2 Konflikt…