Tag: NATO

Siły zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej po przystąpieniu do NATO.

Przez administrator

Wstęp ………..5 Rozdział I Pojęce, geneza i istota bezpieczeństwa międzynarodowego………..5 1.1 Pojęcie i istota bezpieczeństwa międzynarodowego 1.2. Polityka bezpieczeństwa narodowego 1.3. Główne koncepcje bezpieczeństwa międzynarodowego 1.4. Sytuacja polityczno – militarna w otoczeniu Polski 1.5. Obronny system wojskowy Polski 1.5.1. Cechy organizacji wojskowej. Rozdział II Droga Polski do NATO………..19 2.1. Geneza,…

Współpraca Unii Europejskiej z NATO w obszarze bezpieczeństwa militarnego w latach 1993-2011

Przez administrator

Wstęp………6 Rozdział I. Istota i charakter współczesnego bezpieczeństwa militarnego oraz jego zagrożenia. 1.1. Pojęcie i typologie bezpieczeństwa……… 9 1.2. Klasyfikacje zagrożeń dla bezpieczeństwa militarnego………14 1.3. Współczesne środowisko bezpieczeństwa militarnego……… 17 1.4. Zagrożenia asymetryczne………21 Rozdział II. Europejska Polityka Bezpieczeństwa i Obrony 2.1. Geneza Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony……… 25 2.2. Kształtowanie…

Działania stabilizacyjne w Afganistanie z udziałem polskich kontyngentów wojskowych w latach 2007–2014.

Przez administrator

Wstęp……….6 Rozdział 1 Działania pokojowe i stabilizacyjne po zakończeniu zimnej wojny. 1.1. Charakterystyka działań pokojowych i stabilizacyjnych ………. 8 1.1.1. Wyjaśnienie pojęć ………. 8 1.1.2. Typologia operacji pokojowych i stabilizacyjnych ………. 10 1.1.3. Uwarunkowania prowadzenia operacji stabilizacyjnych ………. 15 1.2. Działalność ONZ i NATO ………. 16 1.2.1. Organizacja Narodów Zjednoczonych…

Rola wojsk NATO w konflikcie w byłej Jugosławii

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział 1. Tło konfliktu w byłej Jugosławii 1.1. Sytuacja w Słowenii……….6 1.2. Sytuacja w Chorwacji……….8 1.3. Sytuacja w Bośni i Hercegowinie……….12 1.4. Sytuacja w Kosowie……….25 Rozdział 2. Siły implementacyjne IFOR 2.1. Powołanie, cele, funkcje oraz struktura kontyngentu……….34 2.2. Udział państw spoza NATO……….36 2.3. Realizacja wojskowych postanowień cywilnych……….37 2.4. Polscy…

Rola NATO w zapewnieniu bezpieczeństwa na świecie w latach 1990-2010

Przez administrator

Wstęp……….5 Rozdział 1 Pojęcie, geneza i istota bezpieczeństwa międzynarodowego 1.1. Pojęcie i rola bezpieczeństwa międzynarodowego we współczesnym świecie………. 9 1.2. Modele bezpieczeństwa międzynarodowego………. 16 1.3. Geneza, pojęcie i rola organizacji międzynarodowych ……….21 1.4. NATO – geneza powstania ……….29 Rozdział 2 Zasady funkcjonowania Paktu Północnoatlantyckiego 2.1. Podstawowe zasady działania i cele…

Stosunki transatlantyckie w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności po zimnej wojnie.

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1. Stosunki transatlantyckie po zakończeniu zimnej wojny. 1.1. USA i UE – początek współpracy i wzajemne zależności. 1.2. Europa w amerykańskiej koncepcji bezpieczeństwa u progu XXI wieku. 1.3. Koncepcja amerykańskiej polityki bezpieczeństwa po zakończeniu zimnej wojny. 1.4. Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa narodowego w wizji administracji George’a Busha. 1.5.…

Stosunki Polska – NATO

Przez administrator

Wykaz najważniejszych skrótów…….. 4 Wstęp ……..6 Rozdział I Uwarunkowania polityki bezpieczeństwa Polski 1.1. Uwarunkowania wewnętrzne…….. 9 1.2. Uwarunkowania geograficzne ……..16 1.3. Przemiany demokratyczne w Polsce po roku 1989…….. 19 1.4. Partnerstwo dla Pokoju ……..21 Rozdział II Polska w NATO 2.1. Negocjacje…….. 30 2.2. Warunki członkostwa…….. 32 2.3. Siły zbrojne ……..36…

Udział Wojska Polskiego w operacji pokojowej w Afganistanie

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Misje pokojowe i stabilizacyjne i ich rodzaje 1.1. Prawo międzynarodowe jako podstawa dla misji pokojowych i stabilizacyjnych 1.2. Podstawy dla podjęcia interwencji 1.3. Rodzaje misji stabilizacyjnych i pokojowych Rozdział II Misja pokojowa w Afganistanie 2.1. Przyczyny konfliktu w Afganistanie 2.1.1. Historia Afganistanu 2.1.2. Bieżące problemy w kraju…

Rola 10BKPanc w misjach pokojowych NATO i ONZ

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Charakterystyka jednostki 1.1. Rys Historyczny 1.2. Struktury Organizacyjne 1.3. Zadania Rozdział II Charakterystyka wybranych misji 2.1. Przygotowanie do misji, siły i środki 2.2. Przebieg misji 2.2.1. Czad 2.2.2. Afganistan 2.3. Doświadczenia i wnioski Rozdział III Możliwości i perspektywy udziału jednostki w kolejnych misjach 3.1. Plany jednostki 3.2.…

Kryzys ukraiński wyzwaniem dla bezpieczeństwa NATO i Unii Europejskiej

Przez administrator

Wstęp……….4 Rozdział 1 Teoria 1.1. Definicja, podział i geneza powstawania kryzysu………. 7 1.2. Podstawowe informacje o Ukrainie ……….12 Rozdział 2 Analiza podstawowowych pojęc i ocena problemu 2.1. Geneza i przyczyny powstania kryzysu na Ukrainie – euro majdan, aneksja Krymu, wojna hybrydowa ……….15 2.2. Reakcja NATO na konflikt na Ukrainie………. 20…

Terroryzm międzynarodowy z bezpieczeństwo Polski

Przez administrator

Spis treści………..4 Wykaz ważniejszych skrótów………..6 Wstęp………..10 Rozdział I Zjawisko terroryzmu i terroru w ujęciu naukowym i historycznym. 1.1. Wybrane definicje pojęcia terroryzmu………..14 1.2.Terror………..18 1.2.1. Czerwony terror………..20 1.2.2. Terror nazistowski………..23 1.2.3. Współczesny terror………..27 1.3. Rodzaje terroryzmu………..32 1.4.Terrorysta………..39 Rozdział II Bezpieczeństwo państwa a wewnętrzne zagrożenia terrorystyczne. 2.1 Analiza aktów prawnych regulujących zwalczanie…

Doświadczenia wybranych państwa oraz NATO i UE w obszarze zarządzania kryzysowego

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Sytuacje kryzysowe zagrażające bezpieczeństwu publicznemu 1.1. Pojęcie sytuacji kryzysowej i bezpieczeństwa publicznego 1.2. Rodzaje sytuacji kryzysowej 1.3. Pojęcie i istota zarządzania kryzysowego 1.4. Podstawy prawne współdziałania i koordynacji w sytuacji kryzysowej 1.5. Wnioski Rozdział 2 Zarządzanie kryzysowe w Polsce 2.1. System zarządzania kryzysowego 2.2. Ochrona ludności i…

Problemy polskiej polityki bezpieczeństwa w warunkach członkostwa w NATO

Przez administrator

Wstęp…………3 Rozdział I Strategia bezpieczeństwa narodowego Polski 1.1. Pojęcie oraz uwarunkowania bezpieczeństwa narodowego………… 6 1.2. Zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego Polski………… 11 1.3. Podstawy doktrynalne strategii bezpieczeństwa RP………… 15 1.4. Bezpieczeństwo narodowe Polski a udział w organizacjach międzynarodowych…………. 18 1.5 Konkluzje 20 Rozdział II Modernicacja i profesjonalizacja polskiej armii 2.1. Proces…

Droga Polski do NATO.

Przez administrator

Wstęp……….4 Rozdział I Droga Polski do NATO 1.1 Rozwiazanie Ukladu Warszawskiego (1990-1991)……….9 1.2 Program ?Partnerstwo dla Pokoju? (PdP)……….13 1.3 polska pelnoprawnym czlonkiem NATO……….23 Rozdział II Działania NATO w Europie poludniowo – wschodniej 2.1 Pierwsze podmuchy burzy w Jugoslawii……….33 2.2 Wojskowe aspekty udzialu Polski w programie Partnerstwo dla Pokoju……….40 2.3 Operacja…

Przebieg konfliktu w bylej Jugoslawii z udzialem wojsk NATO.

Przez administrator

Wstęp……… 3 Rozdział 1. Wojna domowa w Jugoslawii………4 1.1 Slowenia………7 1.2 Chorwacja………8 1.3 Bosnia i Hercegowina………12 1.4 Kosowo………27 Rozdział 2. Sily implementacyjne ………35 2.1 Utworzenie, cele, funkcje i struktura kontyngentu……….35 2.2 Udział panstw nie nalezacych do NATO………37 2.3 Realizacja wojskowych postanowien cywilnych………38 2.4. Polacy w silach IFOR………41 Rozdział 3. Sily…

Rola NATO w zapewnieniu bezpieczenstwa międzynarodowego.

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział 1. Pojecia, geneza i istota bezpieczenstwa miedzynarodoowego. 1.1. Pojęcie i istota bezpieczenstwa miedzynarodowego………5 1.2. Modele bezpieczenstwa miedzynarodowego………10 1.3 . Geneza, pojecie i istota organizacji miedzynarodowych………12 1.4.Geneza powstania NATO jako organizacji miedzynarodowej………14 Rozdział 2. Zasady działania Paktu Pónocnoatlantyckiego. 2.1. Doktryny Sojuszu………17 2.2. Podstawowe cele i zasady działania NATO………20 2.3.…

Bezpieczenstwo Polski w strukturach NATO i UE.

Przez administrator

Wstęp ……….4 Rozdział I Bezpieczenstwo narodowe w świetle wspólczesnych wyzwan 1.1 Pojęcie i zakres bezpieczenstwa narodowego………. 6 1.2 Zagrozenie bezpieczenstwa narodowego ……….12 Rozdział II Sojusz Pólnocnoatlantycki jako wazny gwarant bezpieczenstwa Polski 2.1 Geneza Sojuszu Pólnocnoatlantyckiego jako organizacji miedzynarodowej………. 20 2.2 Przystapienie Polski do NATO ……….27 2.3 Atuty czlonkostwa Polski w…

Wspólpraca Unii Europejskiej z NATO w obszarze bezpieczenstwa militarnego w latach 1993-2011

Przez administrator

Wstęp………6 Rozdział I. Istota i charakter współczesnego bezpieczenstwa militarnego oraz jego zagrozenia. 1.1. Pojęcie i typologie bezpieczenstwa……… 9 1.2. Klasyfikacje zagrozen dla bezpieczenstwa militarnego………14 1.3. Wspólczesne środowisko bezpieczenstwa militarnego……… 17 1.4. Zagrozenia asymetryczne………21 Rozdział II. Europejska Polityka Bezpieczenstwa i Obrony 2.1. Geneza Europejskiej Polityki Bezpieczenstwa i Obrony……… 25 2.2. Kształtowanie…

Rola wojsk NATO w konflikcie w bylej Jugoslawii.

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział 1. Tlo konfliktu w bylej Jugoslawii 1.1. Sytuacja w Slowenii……….6 1.2. Sytuacja w Chorwacji……….8 1.3. Sytuacja w Bosni i Hercegowinie……….12 1.4. Sytuacja w Kosowie……….25 Rozdział 2. Sily implementacyjne IFOR 2.1. Powolanie, cele, funkcje oraz struktura kontyngentu……….34 2.2. Udział panstw spoza NATO……….36 2.3. Realizacja wojskowych postanowien cywilnych……….37 2.4. Polscy…

Strategia obronnosci Polski po wejściu do NATO.

Przez administrator

Wstęp………..5 Rozdział I Teoretyczne aspekty Strategii obronnosci 1.1 Charakterystyka pojęcia strategii obronnosci……….. 9 1.2 Obronnosc państwa a bezpieczenstwo……….. 17 1.2.1 Pojęcie i kategorie bezpieczenstwa……….. 17 1.2.2 Definicja bezpieczenstwa narodowego……….. 21 1.2.3 Obronnosc jako czesc bezpieczenstwa narodowego……….. 27 1.3 Bezpieczenstwo państwa w systemie miedzynarodowym……….. 29 Rozdział II Interesy, cele i warunki…

Polityczno-wojskowa rola NATO w zapewnieniu bezpieczenstwa swiatowego w latach 1989-2004

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Geneza,charakterystyka i zasady funkcjonowania Paktu Pólnocnoatlantyckiego 1.1 Powstanie i organizacja Sojuszu Pólnocnoatlantyckiego w 1949 r. 1.2 Instytucje polityczne 1.3 Instytucje wojskowe Rozdział II Misje NATO a rozwiazywanie konfliktów w latach 1995-1999 2.1 Pojęcie i przyczyny konfliktów 2.2 Uwarunkowania wobec misji pokojowych 2.3 Pokój w Bosni i Hercegowinie…