Tag: prace magisterskie na temat Logistyka

Stosunek uczniów gimnazjum do igrzysk olimpijskich, olimpizmu i fair play.

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział 1. Przedmiot badan w literaturze 1.1. Zagadnienia terminologiczne ……….5 1.2. Fazy rozwoju igrzysk olimpijskich ……….14 1.3. Pierre de Coubertin – twórca nowozytnych igrzysk ……….16 1.4. Komitety i organizacje olimpijskie ……….17 1.5. Udział polskich sportowców w igrzyskach olimpijskich ……….20 1.6. Fair play naczelna zasada olimpizmu ……….21 Rozdział 2. Zalozenia…

Porównanie podstawowej umiejetnosci samoobrony studentów realizujacych ten sam program.

Przez administrator

Wstęp……..3 Czesc teoretyczna 1. Geneza sztuk walki ……..4 2. Zagrozenie obywateli w Polsce…….. 6 3. Ustalenia terminologiczne…….. 10 Czesc empiryczna 1. Metodologia badan wlasnych…….. 12 1.1.Zalozenia…….. 12 1.2. Cel badan ……..12 1.3. Hipotezy ……..13 2. Metody badawcze 2.1.Metoda oceny podstawowej umiejetnosci samoobrony…….. 14 2.2. Metoda oceny wysilku fizycznego podczas realizacji…

Ocena wolnoczasowej aktywnosci ruchowej uczniów Liceum Ogólnoksztalcacego w XXX.

Przez administrator

Wstęp…………5 Rozdział I. Charakterystyka aktywnosci ruchowej…………6 1.1. Definicja i znaczenie aktywnosci ruchowej 1.2. Uwarunkowania aktywnosci ruchowej 1.3. Optymalny poziom aktywnosci ruchowej Rozdział II. Wpływ aktywnosci ruchowej na zdrowie…………16 2.1. Aktywnosc ruchowa jako czynnik zdrowia 2.2. Wpływ aktywnosci ruchowej na uklad krazenia 2.3. Wpływ aktywnosci ruchowej na uklad oddechowy 2.4. Wpływ…

Pilka reczna

Przez administrator

Wstęp………….2 1. Teoretyczne podstawy pracy. 1.1. Ogólna charakterystyka gry w pilke reczna………….3 1.2. Pojecia: technika i taktyka w pilce recznej………….5 1.3. Funkcje pilki recznej………….9 2. Historia pilki recznej w Polsce. 3. Etapy szkolenia w pilce recznej………….13 4. Zabawy i gry przygotowujace do gry………….34 5. Przykladowe konspekty lekcyjne z zastosowaniem zabaw…

Problem spozywania alkoholu przez sportowców w opinii zawodników.

Przez administrator

Rozdział I. Zjawisko spozywania alkoholu przez sportowców w literaturze przedmiotu. 1. Definicje oraz próby sklasyfikowania alkoholizmu. 2. Spoleczno – ekonomiczne skutki spozywania alkoholu. 3. Spozywanie alkoholu zagrozeniem dla sportowców. Rozdział II Metodologia badan wlasnych. 1. Przedmiot i cel badan. 2. Problemy badawcze. 3. Metody, techniki i narzedzia badawcze. 4. Organizacja…

Analiza i porównanie systemów pilkarskiego szkolenia dzieci i młodzieży w Polsce oraz w Austrii.

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Metodologiczne podstawy pracy 1. Cel pracy i pytania badawcze 2. Material i metody badawcze Rozdział II Analiza systemu szkolenia pilkarskiego w Polsce 1. Warunki i sciezki rozowju sportowego pilkarzy noznych 2. Organizacyjne i merytoryczne aspekty systemu szkolenia Rozdział III Opis szkolenia dzieci i młodzieży na przykładzie szkólki…

Aktywnosc fizyczna i zdolnosci wytrzymalosciowe uczniów wybranych szkól ponadgimnazjalnych w XYZ

Przez administrator

Wstęp………. 3 Rozdział I. Tematyka pracy w świetle literatury. 1.1. Definicja i istota aktywnosci i sprawnosci fizycznej………. 5 1.2. Procesy rozwojowe organizmu………. 12 1.3. Uwarunkowania sprawnosci fizycznej……….20 1.4. Typy budowy ciala……….29 Rozdział II. Czesc metodologiczna badan 2.1. Przedmiot oraz cel badan……….31 2.2. Problemy i hipotezy badawcze………. 33 2.3. Metody, techniki…

Analiza porównawcza jakosci pracy gimnazjum w XYZ oraz gimnazjum publicznego nr X w XXX w zakresię kultury fizycznej.

Przez administrator

Wstęp Rozdział I. Jakość pracy szkoly w zakresię kultury fizycznej 1.1. Istota jakosci pracy szkoly w zakresię kultury fizycznej 1.2. Rola nauczyciela wychowania fizycznego 1.3. Uczen w nowym systemie fizycznej edukacji Rozdział II. Cele, pytania badawcze i hipotezy 2.1. Przedmiot i cel badan 2.2. Pytania badawcze 2.3. Hipotezy badawcze Rozdział…

Ogólna ocena rozwoju fizycznego dziewcząt w wieku 16-17 lat z Technikum Ekonomicznego i Zasadniczej Szkoly Zawodowej w XYZ.

Przez administrator

Wstęp………..4 Cel pracy………..6 Rozdział 1. Sprawnosc i rozwój fizyczny w świetle literatury 1.1.Badania w literaturze………..7 1.2. Charakterystyka fizycznego rozwoju………..11 1.3. Charakterystyka ogólnej sprawnosci motorycznej………..15 1.4. Charakterystyka wieku dorastania i motorycznego rozwoju………..19 Rozdział 2.Metodologia badan wlasnych 2.1.Problematyka i hipoteza badawcza………..20 2.2.Metody, techniki i narzedzia badawcze………..21 2.3.Organizacja i przebieg badan………..30 Rozdział 3.Wyniki…

Ocena efektów treningu zdrowotnego wśród studentów wychowania fizycznego.

Przez administrator

Wstęp……….2 Rozdział I Ogólna charakterystyka treningu sportowego 1.1. Istota i pojecie treningu……….4 1.2. Rodzaje treningu……….7 1.3. Środki treningowe……….14 1.4. Wpływ treningu na wydolnosc fizyczna i miesniowa……….19 1.5. Metody treningowe……….24 Rozdział II Podstawy metodologiczne badan wlasnych 2.1. Cel i przedmiot badan……….32 2.2. Pytania badawcze……….33 2.3. Metody, techniki i narzedzia badawcze……….34 2.4.…

Aktywne spedzanie wolnego czasu na przykładzie uczestnictwa w amatorskiej lidze siatkówki.

Przez administrator

Wstęp………..3 Rozdział I. Czas wolny, sposoby jego spedzania 1.1.Definicja czasu wolnego………..5 1.2. Sposoby spedzania wolnego czasu………..6 1.3. Aktywnosc i sprawnosc fizyczna………..10 Rozdział II. Szczecinska Amatorska Liga Pilki Siatkowej 2.1. Siatkówka, przepisy, zasady gry………..14 2.2. SALPS -poczatki………..18 2.3. Uczestnicy SALPS jako grupa spoleczna………..35 Rozdział III. Badania posród zawodników SALPS 3.1.Prezentacja kwestionariusza…

Najczesciej spotykane trudnosci w pracy nauczyciela wychowania fizycznego sposoby ich rozwiazywania

Przez administrator

Wstęp……….9 Rozdział 1. Wychowanie fizyczne jako przedmiot szkolny 1.1 Cele i zadania wychowania fizycznego……….11 1.2 Funkcje wychowania fizycznego, wpływ ruchu na organizm……….15 1.3 Organizacja i zalozenie podstawy programowej……….20 Rozdział 2. Rola nauczyciela wychowania fizycznego w realizacji przedmiotu. 2.1 Pozadane cechy osobowosci nauczyciela wychowania fizycznego……….27 2.2 Wymagane kompetencje nauczyciela, ich wpływ…

Wychowanie fizyczne jako proces promocji zdrowia w szkolach podstawowych

Przez administrator

Wstęp…………3 Rozdział I Promocja zdrowia w literaturze przedmiotu. 1.1. Zdrowie i czynniki je warunkujace…………5 1.2. Zdrowy styl zycia, profilaktyka i determinanty…………8 1.3. Promocja zdrowia oraz edukacja zdrowotna…………11 Rozdział II Rozwój dzieci w literaturze przedmiotu. 2.1. Definicje rozwoju…………13 2.2. Rozwój fizyczny ze szczególnym uwzglednieniem dzieci w wieku wczesnoszkolnym…………19 2.3. Wychowanie fizyczne…

Psychologia sportu stosowana przez sedziów koszykówki w pracy zawodowej

Przez administrator

Wstęp………… 4 Rozdział I. Teoretyczne ujecie psychologii sportu w aspekcie sedziego koszykówki 1.1 Definicja oraz zadania psychologii sportu …………6 1.2 Zagadnienie postaw sedziego wobec psychologii sportu …………8 1.3 Metody z zakresu psychologii sportu stosowane przez sedziów koszykówki …………12 1.4 Odpornosc psychiczna sedziego i możliwości jej praktycznego kształtowania …………18 1.5 Cechy…

Porównanie wybranych cech motorycznych gimnazjalistów uczeszczajacych do klas o profilu sportowym i ich rówiesników.

Przez administrator

Wstęp………..4 Rozdział I. Motorycznosc czlowieka. 1. Definicje i podzial wlasciwosci motorycznosci………..6 2. Zdolnosci motoryczne – ogólna klasyfikacja i charakterystyka………..9 3. Sprawnosc fizyczna i motoryczna jako efektywne wlasciwosci motorycznosci ………..13 4. Charakterystyka zdolnosci motorycznych mlodziezy………..16 Rozdział II Pilka siatkowa, a motorycznosc zawodników. 1. Historia pilki siatkowej w Polsce………..22 2. Funkcje pilki…

Aktywnosc rekreacyjno-sportowa wybranej grupy mlodziezy

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Wpływ aktywnosci ruchowej na zdrowie czlowieka 1.1. Podstawowe pojęcia i definicje zwiazane z ruchem i aktywnoscia czlowieka 1.2.Wytyczne dla aktywnosci fizycznej Rozdział II Sprawnosc fizyczna jako przejaw aktywnosci czlowieka 2.1 Sprawnosc fizyczna – charakterystyka i uwarunkowania jej rozwoju 2.2. Podzial sprawnosci fizycznej 2.2.1. Sprawnosc fizyczna ogólna 2.2.2.…

Tance swingowe we wspólczesnym swiecie

Przez administrator

Wstęp ………2 Rozdział I Historia tanca……… 5 1.2. Rozwój tanca w XX wieku ………9 1.2. Historia jazzu od ragtime’u do swinga ………11 Rozdział II Czym jest swing 2.1. Pojęcie swingu………. 17 2.2. Rola i funkcje tanca……… 18 Rozdział III Tance swigowe 3.1. Tap Dance………. 20 3.2. Charleston………. 21 3.3. Lindy…

Rozwazania nad osobowoscia nauczyciela trenera i próba sprecyzowania idealnego trenera w oparciu o wyniki badan wlasnych.

Przez administrator

Wstęp………..4 Rozdział 1 Osobowosc w literaturze przedmiotu 1.1. Definicja osobowosci………..5 1.2. Teorie osobowosci………..8 1.3. Struktura osobowosci………..20 1.4. Pojęcie wlasnego ja. 1.5. Osobowosc i swiat. Rozdział 2 Osobowosc trenera/ instruktora jako pochodna osobowosci nauczyciela 2.1.Pojęcie osobowosci nauczyciela. 2.2.Osobowosc nauczyciela jako czynnik wpływu wychowawczego. 2.3. Istotne i pozadane cechy nauczyciela idealnego. 2.4.…

Doping w sporcie w świetle danych epidemiologicznych a konsekwencje zdrowotne wynikajace z jego stosowania.

Przez administrator

Wstęp……….. 5 Rozdział I Geneza dopingu 1.1. Definicja dopingu ………..7 1.2. Rodzaje dopingu……….. 9 1.2.a. Doping farmakologiczny……….. 13 1.2.b. Doping fizjologiczny ………..13 1.2.c. Doping genetyczny ………..14 1.3. Konwencja antydopingowa……….. 14 1.4. Cel pracy……….. 15 Rozdział II Aktualne dane dotyczace stosowania róznych form dopingu w sporcie……….. 16 Rozdział III Skutki stosowania…

Uczestnicy rekreacyjnych zajęć kulturystycznych

Przez administrator

Wstęp……….. 4 Cel i zakres pracy……….. 5 Rozdział 1 Historia kulturystyki. 1.1. Geneza kulturystyki……….. 6 1.2. Kulturystyka wspólczesna……….. 8 Rozdział 2 Charakterystyka cwiczen kulturystycznych. 2.1. Rozgrzewka, Regeneracja i intensywnosc treningu……….. 13 2.2. Stretching – rozciaganie miesni……….. 16 2.3. Trening miesni naramiennych i klatki piersiowej……….. 17 2.4. Trening miesni ramion i…

Ocena barier rekreacji fizycznej na przykładzie mlodziezy

Przez administrator

Wstęp………..4 Rozdział 1. Ogólna charakterystyka barier rekreacji fizycznej 1.1 Definicja i zarys historyczny rekreacji fizycznej ………..8 1.2 Funkcje rekreacji fizycznej ………..15 1.3 Bariery rekreacji fizycznej ………..21 1.4 Opis badan uczestnictwa w rekreacji fizycznej ………..29 Rozdział 2. Metodologia prowadzonych badan 2.1 Problematyka badawcza i cel pracy ………..41 2.2 Badana zbiorowosc oraz…

Wartość kultury fizycznej jako formy spędzania czasu wolnego

Przez administrator

Wstęp………..5 Rozdział I. Zagadnienie kultury fizycznej i czasu wolnego w świetle literatury podmiotu 1.1 Pojęcie kultury fizycznej……….. 6 1.2 Aktywnosc fizyczna, jako sposób wykorzystania czasu wolnego ………..15 1.3 Czas wolny- pojęcia, definicje………… 21 1.4 Wpływ czasu wolnego na aktywnosc fizyczna ………..26 Rozdział II. Zalozenia metodologiczne badan wlasnych 2.1 Uzasadnienie wyboru…

Aktywnosc fizyczna i jakosc zycia kobiet po mastektomii.

Przez administrator

Wstęp Rozdział I. Rozwój naturalny choroby nowotworowej 1.1 Choroba nowotworowa 1.2 Rak piersi 1.2.1 Anatomia piersi 1.2.2 Epidemiologia 2.3. Czynniki ryzyka Rozdział II. Jakość zycia i adaptacja kobiet po mastektomii 2.1 Jakość zycia w medycynie – rozwazania ogólne 2.2 Krytyczne okresy choroby nowotworowej 2.3 Jakość zycia i adaptacja chorej onkologicznie…

Analiza dzialan techniczno-taktycznych zapasników w stylu klasycznym wśród zawodników wieku 16-17 lat – na przykładzie

Przez administrator

Wstęp ………… 4 Rozdział 1. Przeglad literatury w podjetej tematyce badan 1.1. Charakterystyka zapasów w stylu wolnym i klasycznym oraz zapasów kobiet………… 6 1.2. Przygotowanie techniczno-taktyczne zapasników …………12 1.3. Analiza tresci walki sportowej w zapasach…………. 20 1.4. Przebieg i organizacja turnieju zapasniczego im. Wladyslawa Miazia. 1960-2012………… 25 Rozdział 2. Zalozenia…