Tag: Stosunki międzynarodowe prace licencjackie

Rola ONZ w utrzymywaniu pokoju na swiecie

Przez administrator

Wstęp Rozdział I. Charakterystyka organizacji miedzynarodowych 1.1. Istota i pojecie organizacji miedzynarodowych 1.2. Systematyka organizacji miedzynarodowych 1.3. Znaczenie organizacji miedzynarodowych Rozdział II. Zasady działania Organizacji Narodów Zjednoczonych 2.1. Powstanie ONZ 2.2. Podstawowe zasady działania i status ONZ. 2.2. Struktura ONZ 2.3. Organy ONZ Rozdział III Działania pokojowe ONZ. 3.1. Modele…

Droga Polski do NATO.

Przez administrator

Wstęp……….4 Rozdział I Droga Polski do NATO 1.1 Rozwiazanie Ukladu Warszawskiego (1990-1991)……….9 1.2 Program ?Partnerstwo dla Pokoju? (PdP)……….13 1.3 polska pelnoprawnym czlonkiem NATO……….23 Rozdział II Działania NATO w Europie poludniowo – wschodniej 2.1 Pierwsze podmuchy burzy w Jugoslawii……….33 2.2 Wojskowe aspekty udzialu Polski w programie Partnerstwo dla Pokoju……….40 2.3 Operacja…

Efekty globalizacji przedsiebiorstw na przykładzie firmy McDonald’s.

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Globalizacja przedsiebiorstw……..5 1.1 Istota globalizacji przedsiebiorstw 1.2 Czynniki wpływajace na proces globalizacji 1.3 Korzysci i wady globalizacji przedsiębiorstwa Rozdział II Podstawowe strategie globalne rozwoju przedsiębiorstwa……29 2.1 Klasyfikacja glównych sposobów wejscia na rynki zagraniczne 2.2 Globalna lokalizacja dzialalnosci 2.3 Opracowanie globalnych produktów Rozdział III Efekty osiagniete dzieki globalizacji…

Przebieg konfliktu w bylej Jugoslawii z udzialem wojsk NATO.

Przez administrator

Wstęp……… 3 Rozdział 1. Wojna domowa w Jugoslawii………4 1.1 Slowenia………7 1.2 Chorwacja………8 1.3 Bosnia i Hercegowina………12 1.4 Kosowo………27 Rozdział 2. Sily implementacyjne ………35 2.1 Utworzenie, cele, funkcje i struktura kontyngentu……….35 2.2 Udział panstw nie nalezacych do NATO………37 2.3 Realizacja wojskowych postanowien cywilnych………38 2.4. Polacy w silach IFOR………41 Rozdział 3. Sily…

RFN jako panstwo federalne.

Przez administrator

Wstęp ………. 3 Rozdział I Rys historyczny federalnych Niemiec ……… 6 Rozdział II Wladza federalna a wladza krajowa (landowa) ………. 24 2.1. Zagadnienia wstepne ………. 24 2.2. Kraje federalne ……… 27 2.3. Podzial kompetencji ……… 33 2.3.1. Uwagi wstepne ……… 33 2.3.2. W zakresię ustawodawstwa ………. 34 2.3.3. W zakresię…

Dystrybucja produktów na przykładzie firmy XYZ

Przez administrator

Wstęp…….3 Rozdział I Definicja, formy i funkcje dystrybucji 1. Definicja, pojecie i funkcje dystrybucji…….5 2. Rodzaje kanalów dystrybucji…….7 3. Posrednicy w kanalach dystrybucji…….13 4. Logistyka jako istotny element dystrybucji…….19 Rozdział II Charakterystyka firmy XYZ 1. Historia i kierunki rozwoju firmy XYZ…….23 2. Oferta produktowa firmy XYZ…….26 3. Klienci i konkurencja…

ONZ-UNESCO – jedna z wyspecjalizowanych organizacji ONZ.

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział I. Co powinnismy wiedziec o Organizacji Narodów Zjednoczonych. 1.1. Kilka slów o Lidze Narodów – poprzedniczce Organizacji Narodów Zjednoczonych 1.2. Jak powstala Organizacja Narodów Zjednoczonych?………7 1.3. Jakie sa cele Organizacji Narodów Zjednoczonych?……….10 1.4. Jakie sa glówne organy Organizacji Narodów Zjednoczonych i jakie sa ich kompetencje?……….11 1.5. Jak funkcjonuje…

Wpływ transformacji gospodarczej w Polsce na wymiane towarowa pomiedzy Polska i Rosja

Przez administrator

Streszczenie………2 Wstęp………7 Rozdział I. Transformacja systemu gospodarczego w Polsce w latach 1989-19980 1. Procesy transformacji w Polsce w latach 1990-1998………10 1.1. Przebieg transformacji gospodarczej w Polsce i polityka stabilizacyjna………10 1.2. Zmiany instytucjonalno-prawne………18 1.3. Przeksztalcenia wlasnosciowe………20 1.3.1. Formy przeksztalcen wlasnosciowych………22 1.3.2. Tempo i skala procesu prywatyzacji………24 2. Transformacja handlu zagranicznego w…

Wspólna polityka handlowa Unii Europejskiej.

Przez administrator

Wstęp Rozdział I. Ewolucja polityki handlowej………3 1.1 Historia integracji europejskiej 1.2 Pojęcie i zakres wspólnej polityki handlowej 1.3 Podstawy prawne wspólnej polityki handlowej Rozdział II. Instrumenty wspólnej polityki handlowej ………13 2.1 Wspólna zewnetrzna taryfa celna 2.1.1 Cla w Unii Europejskiej 2.1.2 Zintegrowana Taryfa Celna Wspólnoty (TARIC) 2.2 Bariery poza taryfowe…

Szanse i ograniczenia polskich produktów regionalnych w Unii Europejskiej.

Przez administrator

Wstęp Rozdział I. Szanse i zagrozenia funkcjonowania polskich firm na rynku europejskim Rozdział II. Produkt w ujęciu miedzynarodowym 2.1. Teorie wymiany miedzynarodowej 2.2. Produkt jako narzedzie marketingu miedzynarodowego 2.3. Cykl zycia produktu Rozdział III. Ogólne korzysci i straty wynikajace z czlonkostwa Polski w Unii Europejskiej Rozdział IV. Polskie produkty regionalne…

Porównanie gospodarek USA, Chin, Japonii oraz krajów Wspólnoty Europejskiej.

Przez administrator

Rozdział I.Teorie wymiany miedzynarodowej 1.1. Teoria kosztów absolutnych 1.2. Teoria kosztów wzglednych 1.3. Prawo wzajemnego popytu 1.4. Teoria obfitosci zasobów 1.5. Teorie neoczynnikowe 1.6. Teorie neotechnologiczne 1.6.1. Teoria zycia produktu 1.6.2. Teoria luki technologicznej 1.6.3. Teoria wzglednych korzysci z tytułu róznic w poziomach rozwoju 1.7. Teoria specjalizacji i wymiany wewnatrzgaleziowej…

Zalozenia wspólnego rynku europejskiego – przebieg negocjacji oraz doswiadczenia pierwszych miesiecy.

Przez administrator

Wstęp……….. 4 Rozdział I. Przebieg procesu integracji europejskiej 1.1.Geneza Wspólnot Europejskich ……….. 6 1.1.1. Europejska Wspólnota Wegla i Stali ………..7 1.1.2. Europejska Wspólnota Gospodarcza ………..8 1.1.3 Europejska Wspólnota Energii Atomowej ………..9 1.2. Proces tworzenia Unii Europejskiej oraz jej rozszerzenia……….. 9 1.3. Unia Gospodarcza i Walutowa ………..14 1.4. Zalozenia Traktatów Amsterdamskiego,…

Funkcjonowanie przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji na przykładzie Kombinatu Górniczo-Hutniczego Miedzi KGHM.

Przez administrator

Wstęp 5 Rozdział I. Istota procesów umiedzynarodowienia i procesów globalizacji. 1.1 Pojęcie umiedzynarodowienia i globalizacji……….7 1.2 Rodzaje strategicznej orientacji przedsiebiorstw……….9 1.3 Motywy umiedzynarodowienia przedsiebiorstw……….15 1.3.1 Rózne formy umiedzynarodowienia……….21 1.3.2 Formy niewymagajace instytucjonalnej lokalizacji za granica……….25 Rozdział II. Organizacja i funkcjonowanie Kombinatu Górniczo-Hutniczego Miedzi. 2.1 Historia rozwoju KGHM Polska Miedz S.A………..35…

Konflikt palestynsko-izraelski jako czynniki rozwoju terroryzmu międzynarodowego

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział I. Terroryzm – charakterystyka zjawiska 1.1. Terroryzm – czym jest? ……….5 1.2. Krótka historia powstania terroryzmu ……….11 Rozdział II. Polityczno-społeczne przyczyny powstania terroryzmu 2.1. Sytuacja spoleczno-polityczna jako czynnik sprzyjajacy powstaniu organizacji terrorystycznych ……….16 2.2. Konflikt palestynsko-izraelski i jego wpływ na nastroje polityczne w państwach arabskich ……….23 Rozdział III.…

Kontrola zbrojen i nieproliferacji broni w okresie 1986-2005.

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział I. Podstawowe pojęcia dotyczace rozbrojenia i kontroli zbrojen; wprowadzenie. 1.1. Rola sektora zbrojeniowego we wspólczesnej gospodarce globalnej………6 1.2. Istota i rodzaje procesów rozbrojeniowych………8 1.2.1. Umowy miedzynarodowe………8 1.2.2. Organizacje międzynarodowe (OBWE, NATO, ONZ)………10 1.2.3. Zinstytucjonalizowany system kontroli zbrojen………19 1.2.4. Programy zbioru i niszczenia broni………21 1.3. Podstawowe problemy procesu rozbrojeniowego………23…

Stosunki Federacji Rosyjskiej z Unia Europejska.

Przez administrator

Streszczenie Wstęp Rozdział I Czynniki kształtujące miejsce Rosji w stosunkach miedzynarodowych 1.1. Konsekwencje zmian geopolitycznych dla Rosji 1.2. Rozszerzenie Unii na Wschód 1.3. Kierunek ideowo-programowy w rosyjskiej polityce zagranicznej Rozdział II Federacja Rosyjska – Unia Europejska – Polska 2.1. Rola Polski w stosunkach Rosji z Unia Europejska 2.2. Czlonkostwo Polski…

Analiza polsko-rosyjskich stosunków handlowych.

Przez administrator

Wstęp……….. 3 Rozdział I. Stanowisko Polski wobec rosyjskich ofert współpracy 1.1. Sytuacja gospodarcza Polski i Rosji……….. 5 1.2. Czynniki determinujace rozwój stosunków handlowych Polski z Rosja ………..10 1.3. Prawne aspekty regulujace stosunki handlowe miedzy Polska a Rosja ………..14 Rozdział II. Charakterystyka stosunków handlowych z Rosja 2.1. Wielkosc eksportu i importu…

Zaangazowanie papieza Jana Pawla II w proces pokojowy na Ziemi Swietej.

Przez administrator

Wstęp Rozdział I. Historia konfliktów palestynsko-izraelskich 1.1. Terytorium Palestyny do pierwszej wojny Swiatowej 1.2. Syjonizm i nacjonalizm arabski jako źródła konfliktu 1.3. Deklaracja Balfoura i mandat brytyjski 1.4. Walka o sprawe arabska 1.5. Nadzieja na pokój 1.6. Pierwsza Intifada 1.7. Rzeczywistosc ostatnich lat Rozdział II. Mozaika religijna na terenie Ziemi…

Ruch sprawiedliwego handlu jako rodzaj pomocy dla krajów slabiej rozwinietych.

Przez administrator

Wstęp ………….11 Rozdział I. Czym jest sprawiedliwy handel 1. Geneza Sprawiedliwego Handlu ………… 12 1.1. Idea 'handlu zamiast pomocy’ na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych ………… 14 1.2. Lata 60 – narodziny 'sprawiedliwego’ podejscia do handlu miedzynarodowego ………… 19 1.3. Lata 70 – wzrost zainteresowania idea Sprawiedliwego Handlu ………… 23 1.4.…

Konflikt polsko-bialoruski za prezydenta Lukaszenki.

Przez administrator

Wstęp 3 Rozdział I. Aleksander Lukaszenka – walka o wladze 2.1 Zarys historii Bialorusi …………..4 2.2 Biografia Aleksandra Lukaszenki ………….. 6 2.3 Wybory prezydenckie 1994 – Bialoruski front ludowy………….. 8 2.4 Wybory prezydenckie w 2001 roku …………..18 2.5 Wybory prezydenckie w 2006 roku………….. 19 Rozdział II. Przyczyny konfliktu polsko-bialoruskiego 3.1…

Wpływ ogólnej sytuacji międzynarodowej na Polska polityke bezpieczenstwa.

Przez administrator

Wstęp…………. 6 Rozdział I. Zalozenia metodologiczne pracy 1.1. Pojecia i definicje ………….8 1.2. Przedmiot i cel badan…………. 12 1.3. Hipotezy robocze ………….12 1.4. Metody i techniki badawcze…………. 14 Rozdział II. Analiza swiatowego systemu bezpieczenstwa (zgodnie z literatura przedmiotu dzialan) 2.1. Regionalne systemy bezpieczenstwa na przykładzie Europy ………….17 2.1.1. Organizacja Traktatu…

Wizja Europy Konrada Adenauera w latach 1949-1963.

Przez administrator

Wstęp …………3 Rozdział I. Powstanie Republiki Federalnej Niemiec. 1.1. Plan Schumana. …………7 1.2. Tlo polityczno-historyczne objecia wladzy w RFN przez Konrada Adenauera…………. 12 1.3. Polityka europejska Konrada Adenauera. …………19 Rozdział II. Polityka zagraniczna Konrada Adenauera w latach 1955-1963. …………29 2.1. Pierwsze lata rzadów Konrada Adenauera. …………30 2.2. Remilitaryzacja RFN. …………34…

Analiza polskiego handlu zagranicznego w latach 2006-2007.

Przez administrator

Wstęp Rozdział I. Charakterystyka handlu zagranicznego 1.1. Istota handlu zagranicznego 1.2. Uwarunkowania polskiego handlu zagranicznego 1.3. Handel zagraniczny jako czynnik wzrostu i rozwoju gospodarczego 1.4. Pozycja konkurencyjna Polski u progu XXI w Rozdział II. Ogólna charakterystyka polskiej wymiany handlowej w latach 2006-2007 2.1. Skala i dynamika obrotów towarowych w 2006…

Polsko-amerykanska wymiana handlowa w latach 2000-2007.

Przez administrator

Wstęp ……….3 Rozdział I. Handel zagraniczny i pojęcia z nim zwiazane 1.1. Pojęcie handlu i handlu zagranicznego ……….5 1.2. Funkcje handlu zagranicznego w gospodarce ………. 6 1.3. Eksport ……….7 1.4. Rodzaje eksportu………. 8 1.5. Import ………. 8 1.6. Rodzaje importu ……….9 1.7. Reeksport ……….10 Rozdział II. Sytuacja gospodarcza Polski i…