Problem depresji wśród dzieci i młodzieży

2 marca 2019 0 Przez administrator


Wstęp……….. 5

Rozdział I
Depresja w świetle literatury przedmiotu

1.1. Pojęcie i istota zjawiska……….. 7
1.2. Rodzaje depresji……….. 10
1.3. Przyczyny zaburzeń depresyjnych……….. 14
1.4. Objawy choroby……….. 18
1.5. Leczenie depresji……….. 22


Rozdział II
Zjawisko depresji u dzieci i młodzieży

2.1. Skala problemu – epidemiologia……….. 28
2.2. Etiologia……….. 31
2.3. Przejawy i przebieg choroby……….. 34
2.4. Wybrane aspekty terapii……….. 39


Rozdział III
Założenia metodologiczne badań własnych

3.1. Przedmiot i cel badań……….. 44
3.2. Problemy i hipotezy badawcze ……….. 46
3.3. Metody, techniki oraz narzędzia badawcze……….. 49
3.4. Organizacja i przebieg badań……….. 53


Rozdział IV
Poblem depresji wsród młodzieży w świetle wyników badań własnych

4.1. Charakterystyka badanej populacji……….. 55
4.2. Analiza i interpretacja wyników badań ……….. 58

Zakończenie.
Wnioski z badań ……….. 74
Bibliografia……….. 78
Spis wykresów……….. 80
Aneks……….. 81

Pobierz, wysyłając SMS o treści FOR.PRACA pod numer 92505

Wpisz otrzymany kod :

Po wpisaniu kodu, kliknij "Pobieram PDF/DOCX", pobieranie rozpocznie się automatycznie

Koszt 25 zł netto | 30,75 zł brutto