Rywalizacja marek za pomocą marketingu na przykładzie marek napojów gazowanych Coca-cola i Pepsi

25 kwietnia 2022 0 Przez administrator


Wstęp

Rozdział 1
Rola marketingu we współczesnej gospodarce

1.1. Pojęcie i zadania marketingu

1.2. Charakterystyka instrumentów Marketing-Mix
1.3. Wzrost znaczenia marketingu w gospodarce

Rozdział 2
Marka, jako narzędzie oddziaływania rynkowego

2.1. Definicja i funkcje marki
2.2. Struktura i wizerunek marki

2.3. Wpływ marki na decyzje zakupowe

Rozdział 3
Instrumenty kształtujące wizerunek marki

3.1. Kreowanie wizerunku za pomocą nazwy i logo
3.2. Wpływ komunikatu reklamowego na wizerunek
3.3. Public relations a wizerunek

Rozdział 4
Kreacja i rywalizacja marketingowa marek Pepsi i Coca-Cola – badania własne

4.1. Metodologia badań – cel, przedmiot, problem i metoda badawcza
4.2. Charakterystyka i analiza rywalizacji marketingowej marek Pepsi i Coca-Cola – wyniki badań
4.3. Wnioski oraz perspektywy rywalizacji marketingowej marek Pepsi i Coca-Cola

Zakończenie
Bibliografia
Spis rysunków, tabel i wykresów
Aneks – Wzór ankiety

Pobierz, wysyłając SMS o treści FOR.PRACA pod numer 92505

Wpisz otrzymany kod :

Po wpisaniu kodu, kliknij "Pobieram PDF/DOCX", pobieranie rozpocznie się automatycznie

Koszt 25 zł netto | 30,75 zł brutto