Źródła finansowania przedsiebiorstw na przykładzie XYZ.

18 października 2015 0 Przez administrator


Wstęp ……….. 4
Rozdział 1.
Finansowanie przedsiębiorstwa

1.1. Istota procesów finansowania ……….. 6
1.2. Rodzaje finansowania wykorzystywanego w przedsiębiorstwie ……….. 10
1.3. Struktura terminowa finansowania przedsiębiorstwa ……….. 12
1.4. Kapitaly wlasne i obce w finansowaniu przedsiębiorstwa ……….. 19
1.4.1. Czynniki kształtowania struktury kapitalów wlasnych i obcych……….. 26
1.4.2. Struktura kapitału ……….. 29
1.4.3. Koszt kapitału ……….. 32


Rozdział 2.
Źródła dlugoterminowego finansowania obcego przedsiebiorstw

2.1. Kredyt bankowy ……….. 37
2.1.1. Rodzaje kredytów bankowych ……….. 39
2.1.2. Warunki pozyskiwania kredytów przez przedsiębiorstwa ……….. 43
2.2. Leasing jako źródłopozyskiwania kapitalów ……….. 47
2.2.1. Istota leasingu ……….. 49
2.2.2. Rodzaje leasingu ……….. 52
2.2.3. Analiza umowy leasingowej ……….. 58


Rozdział 3.
Krótkoterminowe finansowanie przedsiebiorstw

3.1. Wykorzystywanie zobowiazan odnawialnych i handlowych ……….. 63
3.2. Pozyczki z funduszy pozyczkowych ……….. 64
3.3. Pozyczki z funduszu Mikro ……….. 68
3.4. Pozyczki z rejonowych Urzedów Pracy ……….. 69
3.5. Factoring jako instrument finansowania przedsiebiorstw ……….. 72


Rozdział 4.
Praktyczne aspekty kształtowania struktury kapitalów

4.1. Zasilanie zewnetrzne i wewnetrzne przedsiębiorstwa ……….. 78
4.2. Kredyt kupiecki jako źródłopowiekszania kapitalów ……….. 83
4.3. Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa ……….. 86
4.3.1. Analiza wskaznikowa ……….. 88
4.3.2. Mechanizm działania dzwigni finansowej ……….. 95
4.4. Controlling w procesię finansowania przedsiębiorstwa ……….. 97


Rozdział 5.
Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa

5.1. Prezentacja firmy ……….. 102
5.2. Rodzaj i przedmiot działalności ……….. 104
5.3. Zakres i obszar działalności ……….. 110
5.4. Polityka asortymentowo – cenowa ……….. 113


Rozdział 6.
Analiza struktury kapitału i wspomaganie finansowe przedsiębiorstwa

6.1. Analiza kosztu kapitału w przedsiębiorstwie……….. 116
6.2. Zlota regula bilansowania i finansowania ……….. 121
6.3. Analiza stanu zadłużenia przedsiębiorstwa……….. 123
6.4. Efekt działania dzwigni finansowej ……….. 126


Zakończenie……….. 131
Literatura ……….. 133
Spis rysunków ……….. 136
Spis tabel ……….. 137


Pobierz, wysyłając SMS o treści FOR.PRACA pod numer 92505

Wpisz otrzymany kod :

Po wpisaniu kodu, kliknij "Pobieram PDF/DOCX", pobieranie rozpocznie się automatycznie

Koszt 25 zł netto | 30,75 zł brutto