Związki miłosne dorosłych dzieci alkoholików

24 kwietnia 2022 0 Przez administrator


Wstęp

Rozdział I
Alkoholizm i jego wpływ na członków rodziny

1.1. Próba zdefiniowania pojęcia alkoholizmu
1.2. Zjawisko współuzależnienia
1.3. Funkcjonowanie dzieci w rodzinie z problemem alkoholowym

Rozdział II
Dorosłe dzieci alkoholików

2.1. Ujęcie terminu dorosłe dzieci alkoholików w literaturze przedmiotu
2.2. Charakterystyczne cechy i problemy życiowe dorosłych dzieci alkoholików
2.3. Dorosłe dzieci alkoholików w związkach miłosnych

Rozdział III
Podstawy metodologiczne badań własnych

3.1. Cel i przedmiot badań
3.2. Problemy i hipotezy badawcze
3.3. Zmienne i wskaźniki
3.4. Metody, techniki i narzędzia badawcze
3.5. Organizacja badań i charakterystyka grupy badawczej

Rozdział IV
Wyniki badań i ich omówienie

4.1. Przeżycia i doświadczenia z domu rodzinnego badanych
4.2. Związki miłosne dorosłych dzieci alkoholików
4.3. Podsumowanie wyników badań

Zakończenie
Bibliografia
Aneksy
Spis tabel
Kwestionariusz wywiadu
Metryczka pracy

Pobierz, wysyłając SMS o treści FOR.PRACA pod numer 92505

Wpisz otrzymany kod :

Po wpisaniu kodu, kliknij "Pobieram PDF/DOCX", pobieranie rozpocznie się automatycznie

Koszt 25 zł netto | 30,75 zł brutto