Analiza bezpieczeństwa przewozu ładunków niebezpiecznych transportem samochodowym na terenie Polski

16 listopada 2021 0 Przez administrator


Wstęp……….4

Rozdział I
Charakterystyka procesu transportu drogowego

1.1 Pojęcie transportu drogowego ……….6
1.2 Klasyfikacje oraz rodzaje transportu drogowego ……….11
1.3 Morfologia procesu w transporcie drogowym………. 15

Rozdział II
Transport drogowy ładunków niebezpiecznych

2.1 Pojęcie oraz klasyfikacja ładunków niebezpiecznych ……….21
2.2. Organizacja procesu przewozu ładunków niebezpiecznych w transporcie drogowym ……….26
2.3. Wymagania stawiane środkom transportu drogowego w przewozie ładunków niebezpiecznych ……….29

Rozdział III
Specyfika przewozu ładunków niebezpiecznych w transporcie drogowym w zależności od typu ładunku (zgodnie z ADR)

3.1. Procedury przewozu ładunków stałych ……….34
3.2. Procedury przewozu ładunków ciekłych i gazowych………. 37
3.3. Procedury przewozu ładunków łatwopalnych………. 41
3.4. Procedury przewozu środków chemicznych i promieniotwórczych………. 45

Rozdział IV
Organizacja przewozu ładunków niebezpiecznych w ujęciu praktycznym (zgodnie z ADR)

4.1. Niezbędna dokumentacja przewozu ……….48
4.2. Instrukcja czynności wykonywanych w razie wypadku, lub zagrożenia ……….51
4.3. Trasa przewozu ……….56
4.4. Praktyczne zastosowanie rozwiązań na przykładzie przedsiębiorstwa XYZ………. 60

Zakończenie ……….70
Bibliografia ……….72
Spis tabel i rysunków ……….77

Pobierz, wysyłając SMS o treści FOR.PRACA pod numer 92505

Wpisz otrzymany kod :

Po wpisaniu kodu, kliknij "Pobieram PDF/DOCX", pobieranie rozpocznie się automatycznie

Koszt 25 zł netto | 30,75 zł brutto