Motywy studiowania młodzieży z Ukrainy w krajach Unii Europejskiej. Na przykładzie Polski

23 listopada 2021 0 Przez administrator


Wstęp………..4

Rozdział I
Internacjonalizacja uczelni w Polsce i w Europie

1.1. Wyższe uczelnie na terenie Unii Europejskiej i w Polsce……….. 6
1.2. Międzynarodowy ruch studentów w europejskich uczelniach wyższych ………..13
1.3. Przekształcenia systemowe polskiego szkolnictwa wyższego i ich wpływ na kształcenie studentów……….. 18
1.4. Istota internacjonalizacji uczelni wyższych……….. 24
1.5. Uwarunkowania internacjonalizacji uczelni wyższych ………..27

Rozdział II
Studenci zagraniczni w polskich uczelniach wyższych

2.1. Bilans studentów-cudzoziemców w polskich uczelniach wyższych ………..31
2.2. Studenci z Ukrainy w polskich uczelniach wyższych w latach 1990-2015……….. 38
2.3. Motywy wyboru Polski jako kraju studiów ………..42

Rozdział III
Metodologia badań własnych

3.1. Cel i przedmiot badań własnych ………..47
3.2. Problemy i hipotezy badawcze ………..49
3.3. Metodyka badań własnych ………..52
3.4. Organizacja i przebieg badań własnych……….. 58

Rozdział IV
Wyniki przeprowadzonych badań i ich analiza

4.1. Wyniki badań własnych ………..62
4.2. Analiza wyników badania ………..67
4.3. Wnioski z analizy ………..69

Zakończenie ………..71
Bibliografia 73
Spis tabel………..79
Spis rysunków ………..80
Załącznik 1 ………..81

Pobierz, wysyłając SMS o treści FOR.PRACA pod numer 92505

Wpisz otrzymany kod :

Po wpisaniu kodu, kliknij "Pobieram PDF/DOCX", pobieranie rozpocznie się automatycznie

Koszt 25 zł netto | 30,75 zł brutto