Ochrona morskiej granicy Polski i rola Morskiego Oddziału Straży Granicznej

16 listopada 2021 0 Przez administrator


Wstęp………..3

Rozdział I
Rola i zadania Straży Granicznej

1.1. Ustawowe regulacje działań SG ……….5
1.2. Zarządzanie zasobami ludzkimi w SG ……….8
1.2.1. Zatrudnienie i zarządzanie pracownikami………. 8
1.2.2. Specyfika ZZL w służbach mundurowych ……….12
1.2.3. Systemy motywacji w jednostkach mundurowych ……….13
1.3. Działania SG w celu zabezpieczenia granicy UE………. 15
1.4. Główne zadania SG w przeciwdziałaniu przemytowi ……….16
1.5. Nowe zagrożenia graniczne………. 18
1.5.1. Przemyt towarów niebezpiecznych………. 18
1.5.2. Terroryzm ……….20
1.5.3. Nielegalna imigracja ……….21

Rozdział II
Ochrona granicy morskiej

2.1. Specyfika granicy morskiej ……….23
2.2. Prezentacja MOSR ……….28
2.3. Zadania i środki do ich realizacji………. 35

Rozdział III
Znaczenie i rola Wydziału Zabezpieczenia Działań

1.1. Rola i znaczenie jednostek specjalnych we współczesnych służbach………. 42
1.2. Rola Straży Granicznej w ramach działań jednostek specjalnych………. 46
1.3. WZD MOSG i jego działania ……….48
1.4. Nabór do jednostki i proces szkolenia………. 54

Zakończenie ……….60
Spis tabel, rysunków………. 62
Bibliografia ……….63

Pobierz, wysyłając SMS o treści FOR.PRACA pod numer 92505

Wpisz otrzymany kod :

Po wpisaniu kodu, kliknij "Pobieram PDF/DOCX", pobieranie rozpocznie się automatycznie

Koszt 25 zł netto | 30,75 zł brutto