Profilaktyka antynikotynowa w gimnazjum w świetle badań

16 listopada 2021 0 Przez administrator


Wstęp……….2

Rozdział I
Uzależnienie od nikotyny w świetle literatury

1.1. Mechanizm uzależnienia………. 4
1.2. Zagrożenia zdrowotne wynikające z palenia ……….9
1.3. Społeczne koszty uzależnienia od nikotyny ……….13


Rozdział II
Problematyka palenia tytoniu przez młodzież gimnazjalną

2.1. Wpływ nikotyny na rozwój młodego człowieka ……….15
2.2. Prawne regulacje chroniące młodzież przed nałogiem nikotynowym ……….17


Rozdział III
Metodologia badań własnych

3.1 Przedmiot i cele badań………. 19
3.2 Problemy i hipotezy badawcze ……….20
3.3 Metody techniki i narzędzia badawcze………. 21
3.4 Zmienne i wskaźniki ……….27
3.5 Teren i organizacja badań ……….29
3.6 Charakterystyka badanej zbiorowości ……….32


Bibliografia………. 34
Spis wykresów i rysunków………. 36

Pobierz, wysyłając SMS o treści FOR.PRACA pod numer 92505

Wpisz otrzymany kod :

Po wpisaniu kodu, kliknij "Pobieram PDF/DOCX", pobieranie rozpocznie się automatycznie

Koszt 25 zł netto | 30,75 zł brutto