Przyczyny i formy przeciwdziałania bezrobociu w powiecie …

24 kwietnia 2022 0 Przez administrator


1.1. Uwarunkowania fizyczno-geograficzne powiatu

1.2. Uwarunkowania demograficzne powiatu
1.3. Uwarunkowania gospodarcze powiatu

II. Geneza, przyczyny i formy bezrobocia

2.1. Definicja pracy
2.2. Bezrobocie jako zjawisko społeczne
2.3. Przyczyny bezrobocia
2.4. Walka z bezrobociem
2.5. Dynamika zmian bezrobocia w Polsce

III. Sposoby likwidowania bezrobocia w powiecie

3.1. Struktura bezrobocia w powiecie XYZ na tle województwa zachodniopomorskiego
3.2. Założenia strategiczne wobec przeciwdziałania bezrobociu w powiecie
3.3. Powiatowy Urząd Pracy w
3.3.1. Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
3.3.2. Dla pracodawców i przedsiębiorców
3.4. Program 'Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie’

Zakończenie
Wykaz źródeł
Spis rysunków i tabel

Pobierz, wysyłając SMS o treści FOR.PRACA pod numer 92505

Wpisz otrzymany kod :

Po wpisaniu kodu, kliknij "Pobieram PDF/DOCX", pobieranie rozpocznie się automatycznie

Koszt 25 zł netto | 30,75 zł brutto