Uproszczone formy ewidencji podatkowej w działalności gospodarczej MSP

6 października 2020 0 Przez administrator

Wstęp

1. Cel i zakres pracy

2. Ogólna charakterystyka działalności gospodarczej
2.1. Zagadnienia wprowadzające
2.2. Definicja działalności gospodarczej i msp
2.3. Rodzaje form prowadzenia działalności gospodarczej w msp
2.4. Rejestracja, zawieszenie i zamknięcie działalności gospodarczej
2.5. Szanse i zagrożenia rozwoju działalności gospodarczej

3. Charakterystyka uproszczonych form ewidencji podatkowej msp

3.1. Rodzaje form opodatkowania
3.2. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
3.3. Karta podatkowa – zasada opodatkowania
3.4. Podatkowa księga przychodów i rozchodów

4. Uproszczona sprawozdawczość według ustawy o rachunkowości i regulacji międzynarodowych

4.1. Charakterystyka sprawozdań finansowych
4.2. Sprawozdania finansowe msp według ustawy o rachunkowości
4.3. Regulacje między narodowe w sprawozdaniach msp

Podsumowanie i wnioski
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków

Pobierz, wysyłając SMS o treści FOR.PRACA pod numer 92505

Wpisz otrzymany kod :

Po wpisaniu kodu, kliknij "Pobieram PDF/DOCX", pobieranie rozpocznie się automatycznie

Koszt 25 zł netto | 30,75 zł brutto